Liturgia


Hypapante – Spotkanie Pańskie

Najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Kościół upamiętnia Uroczystymi Wspomnieniami w Liturgii. W najbliższy piątek, 2 lutego wspominamy dzień gdy rodzice Jezusa, 40 dni po Jego urodzeniu, zanieśli Go do świątyni …

Czytaj dalej

Bóg nie jest anonimowy. Rozważania o Ojcu.

W tym krótkim artykule chciałbym rozpocząć nasz wspólnotowy cykl katechez dotyczących modlitwy Ojcze nasz. Moje rozważanie dotyczyć będzie początkowych słów tzn. „Ojcze nasz, który jesteś w niebie”. „Ojcze…” Modlitwa Pańska zaczyna się …

Czytaj dalej

Narodzenie Pańskie z reformowanymi katolikami w Poznaniu

Kochani! Narodzenie Pańskie to doroczne święto upamiętniające narodzenie Jezusa z Nazaretu, Bożego Syna, zapowiedzianego przez proroków i oczekiwanego przez Lud Wybrany Mesjasza. Jest to święto pełne treści duchowych i wspólnotowych. …

Czytaj dalej

Zmiana tłumaczenia modlitwy Ojcze Nasz

Kochani, z radością ogłaszamy, że od ostatniej niedzieli przed Środą Popielcową (tj. 11 lutego), wprowadzona zostanie w naszej liturgii drobna zmiana. Mianowicie, w modlitwie Ojcze Nasz zmienimy używane dotąd tłumaczenie prośby „i nie wódź …

Czytaj dalej

Wspólnie zobaczmy i posłuchajmy Boga.

Serdecznie zapraszamy na Liturgie Eucharystii razem z reformowanymi katolikami w Poznaniu i Warszawie. Liturgia Eucharystii dla reformowanych katolików jest najważniejszym aktem życia ponieważ w niej słuchamy słów Boga i przyjmujemy …

Czytaj dalej

Słowa mają znaczenie: Maranatha

Liturgia to pamięć Kościoła, przechowujemy w niej najważniejsze doświadczenia w historii jak życie i nauczanie Jezusa, Jego mękę, śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i zstąpienie Ducha Świętego. Dzięki mocy Boga, zgromadzenie liturgiczne …

Czytaj dalej

Ustanowienie świeckich do posługi w Kościele

Jedną z cech starokatolików a zwłaszcza reformowanych katolików jest zaangażowanie świeckich w Kościele. Przejawia się to m.in. w uczestnictwie w Synodach, gdzie tworzą jedną z synodalnych izb, w zaangażowaniu w …

Czytaj dalej

Szkolenie akolitów i lektorów

Osoby pełniące posługę akolitów i lektorów to ci, którzy pomagają nam się modlić i rozumieć słowo Boże czytane w czasie Liturgii. To bardzo ważna posługa, którą mogą pełnić osoby świeckie, …

Czytaj dalej

Liturgia w Zielonej Górze

Reformowani katolicy zapraszają na kolejną Eucharystię w Zielonej Górze! „A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało …

Czytaj dalej

Apostołka Apostołów

Maria Magdalena, święta uczennica Jezusa przeszła w tradycji zachodniego chrześcijaństwa bardzo ciekawą i dziwną drogę. Ze starożytnej wiary Kościoła, która widziała w niej ukochaną uczennicę Jezusa, pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości …

Czytaj dalej