Tleń


Tleń – Misja kujawsko-pomorska pod wezwaniem Narodzenia Pańskiego

Ks. Tomasz Puchalski, proboszcz
tel: +48 793 111 295
email: prezbiter.rkk@gmail.com

Mikołaj Oszwałdowski, lider świecki wspólnoty
email: rkkgrudziadz@gmail.com

W Województwie Kujawsko – Pomorskim nasze misyjne centrum znajduje się w miejscowości Tleń w Borach Tucholskich, gdzie w każdą niedziele spotykamy się na modlitwie o godz. 10:00. Osoby, które chcą wziąć udział we wspólnej modlitwie proszone są o kontakt z Mikołajem Oszwałdowskim.

Liturgie Eucharystii na terenie województwa sprawowane są według ogłoszeń. Planujemy ich organizację zarówno w Tleniu jak i Toruniu oraz Bydgoszczy.