Deklaracja Zasad Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce


deklaracja-zasad-wspolnotaWszyscy jesteśmy pielgrzymami, częścią ciała Chrystusa – Kościoła. My, jako wspólnota wiary staramy się służyć naszemu Bogu najlepiej, jak możemy. Usiłujemy być dłońmi i stopami naszego Pana Jezusa Chrystusa i być Ewangelią w tym świecie. Lud Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce podczas I Synodu zebrał deklarację zasad, którą ta wspólnota wiary przyjmuje.

Zważywszy, że Reformowany Kościół Katolicki wierzy, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, stworzonymi przez Boga na Jego obraz i kochanymi przez Niego niezależnie od naszego statusu i stanu życia; że Bóg stał się człowiekiem, żył doskonałym życiem, cierpiał, umarł i został pogrzebany, po czym powstał z martwych, aby dać nam dar życia wiecznego; że wszyscy jesteśmy równi w oczach Boga – my, lud Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce podajemy tę deklarację zasad.

1. Reformowany Kościół Katolicki w Polsce jest otwarty na wszystkich ludzi dobrej woli.

2. Rozpoznajemy, że jesteśmy wezwani do szukania drogi dialogu i pojednania z innymi wyznaniami chrześcijańskimi. Pragniemy też działać na rzecz pokoju i sprawiedliwości społecznej.

3. Wszyscy kompetentni kandydaci do służby, którzy spełnią warunki stawiane przez Reformowany Kościół Katolicki w Polsce, będą rozważeni i wyświęceni, gdy będzie to stosowne, niezależnie od płci, narodowości i orientacji seksualnej.

4. Wszyscy posługujący Kościołowi (diakoni, prezbiterzy, biskupi) powinni mieć prawo wyboru pomiędzy celibatem lub małżeństwem tak, jak czują się prowadzeni przez Boga.

5. Każde Przymierze dwojga osób oparte na miłości i wierności, jest obrazem miłości Chrystusa do swojej oblubienicy Kościoła oraz znakiem i narzędziem łaski.

6. Rozwód powinien być zawsze ostatecznym rozwiązaniem. Każda para przed podjęciem decyzji o rozwodzie powinna skorzystać z profesjonalnego doradztwa i rozeznać tę kwestię na modlitwie i rozmowie duszpasterskiej. Reformowany Kościół Katolicki rozpoznaje, że w niektórych przypadkach doradztwo oraz modlitwa nie są w stanie uratować małżeństwa.

7. Wierzymy, że życie zaczyna się od poczęcia. Reformowany Kościół Katolicki w Polsce rozpoznaje, iż jest powołany do zapewnienia pomocy matce, która rozważa aborcję. Jako osoby wierzące powinniśmy taką matkę otoczyć opieką i zachęcać do urodzenia dziecka, a jeśli zdecydowanie go nie chce, do oddania go do adopcji. Musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, by okazać swoje wsparcie kobiecie. Potrzeba w takiej sytuacji gorliwej modlitwy.

8. Rozpoznajemy, że jako chrześcijanie nie możemy odrzucić kobiety, która dopuściła się aborcji. Wierzymy, iż żadna wierząca kobieta nie dopuści nigdy do aborcji za względu tylko na swój egoizm, ale często jest to spowodowane wieloma czynnikami. Dlatego nie możemy wykluczyć takiej kobiety ze wspólnoty, zwłaszcza, gdy aborcja była skutkiem kazirodztwa lub gwałtu bądź też zachodziło poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia matki. Stanowczo jednak przeciwstawiamy się aborcji jako metodzie kontroli urodzeń.

9. Użycie środków antykoncepcyjnych jest decyzją, którą najlepiej pozostawić rozwadze i odpowiedzialności zainteresowanych.

10. Tak, jak we wczesnym Kościele, wierzymy, że jedynymi grzechami wymagającymi wyznania prezbiterowi są: morderstwo, cudzołóstwo i herezja. Zachęca się do stanu pojednania opartego na spokojnej refleksji sumienia.

11. W miarę możliwości wspólnota powinna wspierać prace swojego duszpasterza.

12. Jako dzieci Boga wszyscy jesteśmy równi. Nikt nie jest większy bądź mniejszy od drugiego. W związku z tym wszyscy członkowie, wyświęceni i świeccy, powinni traktować się wzajemnie według przykładu naszego Pana Jezusa. Pamiętaj, „czyń innym to, co chciałbyś, aby tobie czyniono”. „Miłuj Pana, Boga twego, z całego twego serca, umysłu, ciała i duszy”, i co najważniejsze, pamiętaj o mocnych słowach naszego Pana: „Miłujcie się tak, jak Ja was umiłowałem”.

To są zasady którymi żyje ta wspólnota!