Symbole Reformowanego Kościoła Katolickiego


Od samego początku chrześcijaństwa istniały w nim znaki i symbole, które wyrażały chrześcijańską wiarę oraz pozwalały się rozpoznawać chrześcijańską. Poznaj znaczenie ważnych dla nas symboli.

Logo Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce

Jednym z najstarszych znaków jest symbol ryby. Reformowany Kościół Katolicki w Polsce obok tradycyjnych znaków chrześcijańskich również posiada swoje znaki identyfikacyjne a są nimi nasze logo RKK w Polsce, logo Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej, symbol dwóch pawi przy kielichu oraz twarz Chrystusa wpisana w nimb.

Logo Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce nawiązuje do znaku “Ichthys” – w języku starogreckim oznaczającego rybę (ἰχθύς, ΙΧΘΥΣ). Jest to znak pierwszych chrześcijan i symbolizuje Jezusa Chrystusa.

Ichthys (ΙΧΘΥΣ) składa się ze starogreckich słów:
ΙΗΣΟΥΣ (Iēsoûs) – Jezus
ΧΡΙΣΤΟΣ (Christós) – Chrystus
ΘΕΟΥ (Theoû) – Boga
ΥΙΟΣ (Hyiós) – Syn
ΣΩΤΗΡ (Sōtér) – ZbawicielKrzyż to znak miłości Boga do człowieka oraz zwycięstwa nad śmiercią i złem.
– kolor pomarańczowy w logo symbolizuje ogień – znak Ducha Świętego,
– kolor żółty symbolizuje światło paschalne – zmartwychwstałego Jezusa,
– kolor zielony symbolizuje nadzieje, którą dzięki Duchowi Świętemu i Zmartwychwstałemu Jezusowi posiada wspólnota wiernych – Kościół.Autorem logo jest Prezbiter Tomasz Puchalski.

Logo Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej

Logo Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej (ECC) nawiązuje do krzyża św. Damiana, z którego Jezus miał przemówić do św. Franciszka z Asyżu zachęcając go by odbudował Jego Kościół.
Krzyż ten z jednej strony jest domknięty i stoją pod nim postacie Nowego Testamentu. Nawiązuje to do naszych apostolskich korzeni i kontynuowania w Kościołach Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej nauczania starożytnego Kościoła. Z drugiej strony krzyża pojawia się podpis ECC. Jest to skrót od anglojęzycznej nazwy Wspólnoty – Ecumenical Catholic Communion. Skrót ten wyraża, że wszyscy zjednoczeni we wspólnocie Ekumenicznych Katolików chcemy być przede wszystkim zapatrzeni w Jezusa i kontynuować dzieło, które On zapoczątkował przez swoje nauczanie, czyny i paschę – przejście ze śmierci do życia. W ten sposób wyrażamy też pragnienie by innych przyprowadzać do Jezusa. Autorem logo Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej jest Ks. Zilvinas Jakstas

Dwa pawie przy kielichu

Kolejnym znakiem Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce jest symbol zaczerpnięty ze starożytności chrześcijańskiej, dwa pawie pijące z jednego kielicha. Motyw ten jest licznie obecny w sztuce starożytnych chrześcijan. Paw jest ptakiem symbolizującym raj i życie wieczne. Starożytni wierzyli, że mięso pawia nie podlega rozkładowi dlatego upatrywano w nim”wiecznego ptaka”. Jego kolorowy ogon pełen barw symbolizował piękno i harmonie Edenu. My odkrywamy w tym znaku jeszcze jedną interpretację, która wprost odnosi się do nazwy naszego Kościoła: Reformowany Kościół Katolicki. Dwa ptaki symbolizują „reformę” i „katolicyzm”, które są równie ważne i potrzebne dla autentycznego przesłania chrześcijańskiego. Piją one z kielicha, który symbolizuje kielich eucharystii oraz zdrój wód życia – Chrystusa. Oznacza to, że reforma oraz katolicyzm czerpią z Chrystusa i spotykają się w Chrystusie i Jego Ciele – Kościele. Więcej na temat interpretacji naszej nazwy, do której nawiązuje symbol dwóch pawi przy kielichu usłyszysz w audycji „Głos reformowanych katolików”.

Twarz Chrystusa w nimbie

Jezus Chrystus – wszystko przez Niego, z Nim i w Nim, w nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. On jest naszą miłością, największym pragnieniem. Nie mogło zabraknąć wśród naszych symboli ikonograficznego przedstawienia Jezusa Chrystusa. Jest ono bardzo proste ponieważ to nie ten zewnętrzny obraz jest istotny ale nasze doświadczenie Jezusa w Kościele, w drugim człowieku i w nas samych. Nimb – okrąg dookoła głowy Chrystusa symbolizuje Boga Ojca, Jego wieczność i boskość. Kolor pomarańczowy symbolizuje ogień Ducha Świętego. W tym prostym symbolu, w którym najbardziej jednoznaczna jest jedynie twarz Chrystusa – Boga, który stał się człowiekiem i objawił nam prawdę o Bogu – prezentujemy naszą wiarę w Boga w Trójcy Świętej Jedynego: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Autorem graficznego przedstawienia dwóch pawi przy kielichu oraz twarzy Chrystusa w nimbie jest Łukasz Cyruk, grafik związany z naszą zielonogórską wspólnotą.