DuszpasterzeBiskup Tomasz Puchalski
Biskup Kościoła

Biskup Tomek pochodzi z Gniezna. O Kościołach tradycji starokatolickiej dowiedział się mieszkając w Anglii i spotykając tam duchownych Kościoła anglikańskiego. Przez lata związany był z katolickim ruchem charyzmatycznym.

Studia teologiczne ukończył we Wrocławiu gdzie szczególnie zainteresowany był eklezjologią, zwłaszcza eklezjologią starokatolicką.

Święcenia prezbiteratu przyjął 11 maja 2008 roku.

Pracuje zawodowo i mieszka w Poznaniu.

Od 7 maja 2012 był Wikariuszem Biskupa Przewodniczącego Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej dla Polski.

22 sierpnia 2020 roku Synod Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce wybrał prezbitera Tomasza na urząd Biskupa Kościoła.

Święcenia biskupie przyjął 18 czerwca 2022 roku w Poznaniu z rąk biskupów: Franciszka Krebsa, Denise Donato i Piotra E. Hickmana.

Jest członkiem wspólnoty zakonnej Benedyktynów Mądrości Bożej.

Swoją posługą obejmuje wspólnoty w Polsce, Belgii i misję w RD Kongo.

Kontakt email: biskuptomaszpuchalski@gmail.com


Diakon Dominik Szczepański

Diakon Dominik pochodzi z okolic Zielonej Góry. Do momentu święceń diakonatu posługiwał jako świecki lider i akolita w lokalnej wspólnocie misyjnej. Dzięki jego zaangażowaniu powstała m.in. kaplica w Zielonej Górze. Jego hobby to m.in. muzyka, gra na organach i śpiewanie w chórze. Święcenia diakonatu przyjął 20 sierpnia 2022 roku w Poznaniu. Zazwyczaj posługuje w Zielonej Górze.

kontakt email: d.szczepanski24@gmail.com


Diakon Artur Klimaszewski

Diakon Artur Klimaszewski pochodzi z Trójmiasta. Od lat zaangażowany jest zarówno w życie wspólnoty poznańskiej jak i całego Kościoła, zwłaszcza w inicjatywy edukacyjne i charytatywne. Z wykształcenia jest historykiem specjalizującym się w historii mniejszości wyznaniowych na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem mariawityzmu. Przed święceniami diakonatu służył Kościołowi jako akolita. Zazwyczaj posługuje w Poznaniu i Sopocie.

kontakt email: diakon.artur.rkk@gmail.com


Prezbiter Bartłomiej Pępek

Prezbiter Bartek pomaga w duszpasterstwie we wspólnocie w Warszawie. Tam też mieszka razem z rodziną. Jest teologiem zainteresowanym w sposób szczególny teologią fundamentalną.


Prezbiter Przemysław Cichosz

Prezbiter Przemek urodził się i wychowywał w Łódzkiem, studiował w Małopolsce i na Litwie, a obecnie mieszka i pracuje w USA. Pasjonat liturgiki, historii i gotyku, jak również języków obcych, dobrego kina i dobrze wyprażonego popcornu. Święcenia prezbiteratu przyjął 13 września 2018 w Parafii św. Klary i Franciszka w St. Louis w USA. Do lipca 2022 roku był proboszczem Parafii w Warszawie i Archidiakonem Kościoła. Obecnie posługuje poza Reformowanym Kościołem Katolickim jako proboszcz Parafii Św. Stanisława Kostki w St. Louis w USA.


Pozostali duchowni

Duchowni, którzy posługują poza Polską, nad którymi opiekę episkopalną sprawuje biskup Tomasz Puchalski.

  • prezbiter Kenneth Coppens, Belgia, Wikariusz dla Wikariatu Belgii i Holandii.
  • prezbiter Willem de Brouwer, Belgia.
  • prezbiter Christian van Zitteren, Niderlandy, kapelan domu opieki.
  • prezbiter Arthur Lubwika, Republika Demokratyczna Kongo, misjonarz.
  • prezbiter François Ngoyi, Republika Demokratyczna Kongo, misjonarz.
  • ojciec Gino De Stobbeleir, biskup emeryt, przeor Wspólnoty Dobrego Pasterza, Belgia
  • ojciec Johan Vydt, Wspólnota Dobrego Pasterza, Belgia
  • ojciec Johannes Maertens, Wspólnota Dobrego Pasterza, Belgia

Poprzedni biskupi Kościoła

Biskup Franciszek Krebs
Biskup Przewodniczący Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej
Biskup Kościoła w Polsce od 09.2015 do 08.2020

Biskup Franciszek jest od 18.09. 2015 Biskupem Przewodniczącym Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej. Pełni również posługę proboszcza Parafii Św. Klary i Franciszka w Webster Groves. Biskupem został wybrany przez Synod w Denver w październiku 2014. Jest zapalonym rowerzystą – dziennie przejeżdża ponad 100 kilometrów. Jest świetnym teologiem i duszpasterzem. Urodził się w St. Louis jako jeden z ośmiorga dzieci swoich rodziców.


Biskup Piotr Elder Hickman
Biskup Kościoła w Polsce od 05.2012 – 09.2015

Biskup Piotr był zwierzchnikiem Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej w latach 2003-2015. Był członkiem Amerykańskiego Kościoła Baptystycznego gdzie został ordynowany na pastora. Zgłębiając historie Kościoła związał się w latach 80 XX wieku z ruchem starokatolickim, został też wyświęcony na prezbitera. W roku 1996 został wybrany i wyświęcony na biskupa. Od 19 września 2003 roku, gdy wspólnoty ze Stanów Zjednoczonych znajdujące się pod jurysdykcją bp. Piotra powołały Ekumeniczną Wspólnotę Katolicką, był jej Biskupem Przewodniczącym. Swoją kadencję zakończył 18.09.2015. W posłudze Biskupa Przewodniczącego zastąpił go Biskup Franciszek Krebs z St. Louis.
Bp. Piotr pełni obecnie posługę proboszcza Parafii Św. Mateusza w Orange, ma żonę Mirellę i piątkę dzieci: czterech synów i córkę.


Biskup Gino De Stobbeleir
Biskup Kościoła w Polsce od 08.2010 – 05.2012

Biskup Gino, był biskupem Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce od 4 sierpnia 2010 do maja 2012, kiedy to poprosił Przewodniczącego Biskupa o zwolnienie z pełnionego urzędu ze względu na stan zdrowia oraz pragnienie życia monastycznego. Mieszka w belgijskiej miejscowości Dendermonde. Od kilkudziesięciu lat jest mnichem. Pierwszy okres swojego powołania realizował w opactwie benedyktynów w Dendermonde, gdzie złożył śluby zakonne. Jest twórcą przepisu na jeden z popularnych likierów sprzedawanych do dziś w opactwie. Po podjęciu decyzji o przyłączeniu się do ruchu starokatolickiego był jednym z założycieli wspólnoty Dobrego Pasterza w Belgii i Holandii. Ujmuje swoją pokorą i prostotą. Uwielbia żartować. Był dla nas jak ojciec w trudnym i radosnym dla nas czasie.