DuszpasterzeBiskup-elekt Tomasz Puchalski
Biskup Kościoła, Proboszcz Parafii poznańskiej

Ksiądz Tomek pochodzi z Gniezna. O Kościołach tradycji starokatolickiej dowiedział się mieszkając w Anglii i spotykając tam duchownych Kościoła anglikańskiego. Przez lata związany był z katolickim ruchem charyzmatycznym. Podczas studiów teologicznych szczególnie zainteresowany eklezjologią i liturgiką. Święcenia prezbiteratu przyjął 11 maja 2008 roku. Obecnie pracuje zawodowo i mieszka w Poznaniu.. Od 7 maja 2012 był Wikariuszem Przewodniczącego Biskupa Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej dla Polski. 22 sierpnia 2020 roku Synod Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce wybrał prezbitera Tomasza na urząd Biskupa Kościoła. Od września 2020 roku jest członkiem wspólnoty zakonnej Benedyktynów Mądrości Bożej.

Kontakt email: prezbiter.rkk@gmail.com


Prezbiter Przemysław Cichosz
Proboszcz Parafii warszawskiej

Prezbiter Przemek urodził się i wychowywał w Łódzkiem, studiował w Małopolsce i na Litwie, a obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Związany jest z warszawską wspólnotą reformowano-katolicką pod wezwaniem Trójcy Świętej od początku jej istnienia, pierwotnie jako jej świecki lider. Pasjonat liturgiki, historii i gotyku, jak również języków obcych, dobrego kina i dobrze wyprażonego popcornu. Święcenia prezbiteratu przyjął 13 września 2018 w parafii św. Klary i Franciszka w St. Louis w USA.

Kontakt e-mail: warszawa.rkk@gmail.com.


Prezbiter Bartłomiej Pępek
Wikariusz parafii warszawskiej

Pomaga w duszpasterstwie we wspólnocie w Warszawie. Tam też mieszka razem z rodziną. Jest teologiem zainteresowanym w sposób szczególny teologią fundamentalną.


Biskup Franciszek Krebs
Biskup Przewodniczący Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej
Biskup Kościoła w Polsce od 09.2015 do 08.2020

Biskup Franciszek jest od 18.09. 2015 Biskupem Przewodniczącym Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej. Pełni również posługę proboszcza Parafii Św. Klary i Franciszka w Webster Groves. Biskupem został wybrany przez Synod w Denver w październiku 2014. Jest zapalonym rowerzystą – dziennie przejeżdża ponad 100 kilometrów. Jest świetnym teologiem i duszpasterzem. Urodził się w St. Louis jako jeden z ośmiorga dzieci swoich rodziców.


Biskup Piotr Elder Hickman
Biskup Kościoła w Polsce od 05.2012 – 09.2015

Biskup Piotr był zwierzchnikiem Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej w latach 2003-2015. Był członkiem Amerykańskiego Kościoła Baptystycznego gdzie został ordynowany na pastora. Zgłębiając historie Kościoła związał się w latach 80 XX wieku z ruchem starokatolickim, został też wyświęcony na prezbitera. W roku 1996 został wybrany i wyświęcony na biskupa. Od 19 września 2003 roku, gdy wspólnoty ze Stanów Zjednoczonych znajdujące się pod jurysdykcją bp. Piotra powołały Ekumeniczną Wspólnotę Katolicką, był jej Biskupem Przewodniczącym. Swoją kadencję zakończył 18.09.2015. W posłudze Biskupa Przewodniczącego zastąpił go Biskup Franciszek Krebs z St. Louis.
Bp. Piotr pełni obecnie posługę proboszcza Parafii Św. Mateusza w Orange, ma żonę Mirellę i piątkę dzieci: czterech synów i córkę.


Biskup Gino De Stobbeleir
Biskup Kościoła w Polsce od 08.2010 – 05.2012

Biskup Gino, był biskupem Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce od 4 sierpnia 2010 do maja 2012, kiedy to poprosił Przewodniczącego Biskupa o zwolnienie z pełnionego urzędu ze względu na stan zdrowia oraz pragnienie życia monastycznego. Mieszka w belgijskiej miejscowości Dendermonde. Od kilkudziesięciu lat jest mnichem. Pierwszy okres swojego powołania realizował w opactwie benedyktynów w Dendermonde, gdzie złożył śluby zakonne. Jest twórcą przepisu na jeden z popularnych likierów sprzedawanych do dziś w opactwie. Po podjęciu decyzji o przyłączeniu się do ruchu starokatolickiego był jednym z założycieli wspólnoty Dobrego Pasterza w Belgii i Holandii. Ujmuje swoją pokorą i prostotą. Uwielbia żartować. Był dla nas jak ojciec w trudnym i radosnym dla nas czasie.