Powołania


A jeśli Bóg wzywa?

sakrament-swiecenOd zawsze Bóg powoływał ludzi, którzy w szczególny sposób służyli Jemu i wypełniali jego wole względem ludzi i świata. Powoływał ich pomimo ich słabości, ze względu na miłość i swoją chwałę. Mieli być znakiem Bożej obecności i zwiastunami Jego woli. Boże powoływanie do szczególnej służby Kościołowi i światu trwa nadal. Również dziś wiele kobiet i mężczyzn słyszy wewnętrzne przynaglenie do oddania się Bogu na służbę: by gromadzić lud Boży, głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie i sprawować sakramenty. Dziś gdy świat cierpi z powodu podziałów i konfliktów szczególnie potrzebna jest chrześcijańska posługa pojednania i budowania wspólnot. Zadanie to zostało powierzone przez Jezusa Jego apostołom i do dziś jest konstytuowana przez kobiety i mężczyzn, którzy kontynuują służbę apostolską jako biskupi, prezbiterzy i diakoni.

Jeśli czujesz, że Bóg powołuje Cię do tej szczególnej i ważnej służby, kochasz Boga, chcesz budować wspólnotę chrześcijańską na sposób jaki proponuje nasz Kościół,  nie obawiasz się trudów, wyzwań i wszystkich przeciwności jakie mogą Cię spotkać to napisz do nas!

  • KONTAKT

ul. Święty Wojciech 25/7
61-749 Poznań

biskup Tomasz Puchalski
Email: prezbiter.rkk@gmail.com
Tel: 793111295

Co trzeba zrobić aby być duchownym w Reformowanym Kościele Katolickim?
1) Podstawowym warunkiem jest przynależność do Kościoła i zaangażowanie w życie lokalnej wspólnoty,
2) Odpowiednie przygotowanie intelektualne,
3) Świadectwo chrztu i bierzmowania,
4) W przypadku osób w związku małżeńskim wymagana jest zgoda współmałżonka,
5) Badanie psychologiczne,
6) Przynajmniej 5 opinii na temat kandydata od osób z Jego środowiska i współpracowników,
7) Pozytywna opinia lokalnej wspólnoty,
8) Pozytywna opinia duszpasterza lokalnej wspólnoty,
9) Aktualne zaświadczenie o niekaralności.


Życie monastyczne

W naszym Kościele kontynuowana jest starożytna tradycja życia monastycznego.

W Ekumenicznej Wspólnocie Katolickiej bracia i siostry podejmują w różnych miejscach świata życie zgodnie z wielkimi regułami zakonnymi: franciszkańską i benedyktyńską.

W Polsce działa wspólnota zakonna Benedyktynów Mądrości Bożej. Jeśli chcesz ją lepiej poznać skontaktuj się poprzez email: prezbiter.rkk@gmail.com