Liturgia w Zielonej GórzeReformowani katolicy zapraszają na kolejną Eucharystię w Zielonej Górze!

„A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.” (Mt, 26, 26-28).

Zgodnie z pragnieniem Jezusa Chrystusa, wszyscy są mile widziani. Jesteśmy otwarci na każdą osobę, zwłaszcza na tych, którzy szukają swojego miejsca w świecie, chcą poznać Jezusa i Jego nauczanie oraz autentycznie katolicką wiarę pierwszego tysiąclecia. U nas znajdziesz małą wspólnotę, w której będziesz mógł/mogła się pomodlić, znaleźć przestrzeń do rozmowy, dyskusji, a także, jeśli tego potrzebujesz, podzielić swoim doświadczeniem. Jako reformowani katolicy cechujemy się gościnnością eucharystyczną tj. zapraszamy wszystkich ochrzczonych chrześcijan do udziału w Komunii Świętej. 

Liturgia będzie sprawowana w niedzielę 23 lipca o godz. 16:30. Z uwagi na fakt, że nasza wspólnota w Zielonej Górze jest jeszcze bardzo mała, spotykamy się w pomieszczeniach wynajętych w samym centrum miasta. Liturgii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi prezbiter wspólnoty reformowanych katolików w Poznaniu ks. Tomasz Puchalski.

Osoby kontaktowe:
Duszpasterz
ks. Tomasz Puchalski
tel: 793111295
email: prezbiter.rkk@gmail.com

Koordynator misji
Mariusz
tel. 693787672
email: roztoc@wp.pl