Hypapante – Spotkanie PańskieNajważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Kościół upamiętnia Uroczystymi Wspomnieniami w Liturgii. W najbliższy piątek, 2 lutego wspominamy dzień gdy rodzice Jezusa, 40 dni po Jego urodzeniu, zanieśli Go do świątyni aby ofiarować Bogu. Tam spotkali prorokinie i proroka, osoby symbolizujące Lud Wybrany, oczekujący na Mesjasza. W Prawie Mojżesza był to też Dzień Oczyszczenia Matki.

Tego dnia w czasie Liturgii błogosławi się świeczki, które używane są przez chrześcijan w domach w czasie modlitwy. Świeca jest bowiem znakiem obecności i bliskości Boga.

Nazwa Hypapante pochodzi z języka greckiego i oznacza Spotkanie. Początki tego święta znajdujemy w Starym Testamencie. Na pamiątkę pierworodnych synów ocalałych w Egipcie w czasie ostatniej plagi – przejścia Anioła Śmierci – każdy pierworodny syn uważany był za własność Boga. Dlatego własnie w 40 dniu po narodzeniu należało zanieść go do świątyni w Jerozolimie, przedstawić kapłanowi i wykupić za symboliczną opłatą. Równocześnie z ceremonią ofiarowania i wykupienia syna odbywało się rytualne oczyszczenie matki dziecka. Miał być wtedy złożony w ofierze baranek lub jeśli rodzina była biedna dwie synogarlice lub gołębie.

Upamiętniając te wydarzenia, również w Liturgii Kościoła, 40 dni po Narodzeniu Pańskim obchodzona jest szczególna uroczystość. Święto to należy do najstarszych, obchodzone było już w IV wieku, za raz po ustaniu prześladowań, można więc domniemywać, że również wcześniej mogły odbywać się święta lokalnych wspólnot chrześcijańskich upamiętniających to wydarzenie.

Tradycja polska nazywa ten dzień Świętem Matki Boskiej Gromnicznej co ma związek na skoncentrowaniu się na oczyszczeniu Matki Boga. Starokatolicy, a później również Kościół rzymskokatolicki, powrócili jednak do właściwej nazwy i treści tego święta. W czasie Liturgii nadal jednak błogosławi się świece, które wierzący wykorzystują w swoich domach w czasie modlitwy.