Medytacja chrześcijańska


Podstawowym zadaniem chrześcijańskiej modlitwy jest miłosne trwanie w obecności Boga, tak jak mogą przy sobie przebywać zakochani. Możemy to robić na różne sposoby. Do jednych z najstarszych metod należy medytacja chrześcijańska, inaczej nazywana Modlitwą Jezusową. Polega ona na trwaniu w obecności Boga.

Medytacja jest bardzo prostym sposobem modlitwy. Wystarczy wybrać jakieś ciche miejsce, usiąść wygodnie, przymknąć lekko oczy. Siedzieć nieruchomo, jak to tylko możliwe. Oddychać spokojnie, naturalnie. Pozostać w stanie odprężenia i czujności. Powoli, wewnętrznie powtarzaj słowa modlitewnego wezwania Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną albo Maranatha (Przyjdź Panie!). Powtarzaj je wiernie i spokojnie przez cały okres medytacji. Gdy pojawią się rozproszenia, wróć do powtarzania wezwania modlitewnego. Trwaj w medytacji rano i wieczorem. W ten sposób będziesz mógł doświadczyć wewnętrznego pokoju i obecności Ducha Świętego, który modli się w nas.

Chrześcijańska medytacja ma pomóc nam zjednoczyć się z Bogiem, byśmy potrafili w świecie być lepszymi świadkami pojednania i pokoju jaki dać może tylko Jezus. Nie może ona wyklucza ani nie zastępuje życia słowem Bożym i sakramentami ale ma razem z nimi pomagać nam wzrastać w wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Jedną z pomocy w medytacji chrześcijańskiej jest zbiór tekstów ascetycznych o nazwie Filokalia. Obejmuje on pisma świętych Kościoła od IV do XV wieku.