Sakramenty – znaki łaski


FotorCreated (2)


Sakramenty
to obrzędy sprawowane w łonie wspólnoty Kościoła, które są znakami i jednocześnie narzędziami przekazywania Bożej łaski i zbawienia w Chrystusie przez moc Ducha Świętego. Sakramenty chrztu i eucharystii ustanowił i nakazał sam Jezus Chrystus, pozostałe (bierzmowanie, sakrament pojednania, małżeństwo, święcenia, namaszczenie chorych) są praktykowane od samego początku historii Kościoła – znajdujemy ich potwierdzenie w Biblii, choć nie ma bezpośredniego nakazu Jezusa Chrystusa by je sprawować.

Chrześcijańska Inicjacja do życia łaski w Kościele dokonuje się poprzez Sakramenty Chrztu oraz Bierzmowania (z łaciny “konfirmacji”), to życie w łasce jest stale umacniane przez Sakrament Eucharystii. Sakramenty Pojednania oraz Namaszczenia Chorych mają moc uzdrawiania duszy zranionej grzechem oraz ciała złamanego chorobą. Boże powołanie do życia w służbie innym kieruje nasze serca oraz wolę ku sakramentom służby: Małżeństwu oraz Święceniom.

Chrzest

chrzest Chrzest to pierwszy z sakramentów i brama do życia duchowego. Przez chrzest stajemy się włączeni w tajemnice Boga oraz członkami Ciała Chrystusa, czyli Kościoła. W naszym Kościele udzielamy chrztu tak dzieciom jak i osobom dorosłym. Rodzice planujący chrzest dziecka proszeni są o kontakt w celu przeprowadzenia katechezy przedchrzcielnej. Osoby dorosłe pragnące się ochrzcić uczestniczą w procesie Inicjacji Chrześcijańskiej (katechumenacie), który kończy się przyjęciem sakramentów chrztu, bierzmowania (konfirmacji) oraz eucharystii.

Bierzmowanie

bierzmowanieBierzmowanie (z łaciny “konfirmacja”) to sakrament poprzez który osoby już ochrzczone zostają umocnione darami Ducha Świętego by były odważnymi świadkami Jezusa Chrystusa i Jego Dobrej Nowiny. Poprzez sakrament bierzmowania chrześcijanin lub chrześcijanka potwierdza swoje pragnienie podążania za Jezusem w konkretnej wspólnocie Kościoła.

Eucharystia

eucharystiaEucharystia, nazywana również Mszą Świętą lub Komunią, jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia. W Eucharystycznych postaciach chleba oraz wina otrzymujemy największy dar: Ciało oraz Krew Chrystusa.

Przez uczestnictwo w Eucharystii mamy już na ziemi udział w doświadczeniu nieba i otrzymujemy przedsmak życia wiecznego. Każdy prezbiter czy biskup wypowiadając słowa konsekracji cytuje Jezusa mówiąc “Bierzcie, jedzcie …” oraz “Bierzcie ,pijcie z tego WSZYSCY”. Pozostając wiernymi tym słowom Chrystusa, zawsze zapraszamy wszystkich wierzących obecnych na Liturgii do przyjęcia zmartwychwstałego Ciała i Krwi Chrystusa.

Sakrament Pojednania

sakrament-pojednaniaSakrament Pojednania (Spowiedź) jest sakramentem, przez który osoby ochrzczone otrzymują przebaczenie grzechów przez posługę duchownego po uprzednim wyrażeniu skruchy i postanowieniu poprawy. W naszym Kościele sakrament ten jest dostępny tak przez spowiedź indywidualną jak i przez rozgrzeszenie podczas każdej Liturgii Eucharystii.

Więcej o spowiedzi: Spowiedź w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce

Namaszczenie Chorych

namaszczenie-chorychPrzez modlitwę i namaszczenie olejem powierzamy osoby chore i cierpiące opiece Chrystusa. Namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna poważnie chorować. Jest również rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Z chęcią prezbiter odwiedzi każdego kto prosi o namaszczenie chorych w domu lub w szpitalu.

Sakrament Święceń

sakrament-swiecenSakrament Święceń kontynuuje w Kościele posługiwanie, które Chrystus przekazał swoim Apostołom. Osoba (w naszym Kościele zarówno mężczyzna jak i kobieta) przyjmująca sakrament święceń zostaje włączona w posługiwanie Chrystusa na jednym z trzech stopni święceń: diakonatu, prezbiteratu lub episkopatu (biskupstwa). Gorąco modlimy się o nowe powołania do diakonatu i prezbiteratu dla naszych rozwijających się wspólnot.

Sakrament Małżeństwa

sakrament-malzenstwaMałżeństwo jest przymierzem, które dwie wolne  osoby zawierają między sobą na całe życie. Sakrament małżeństwa udziela łaski nie tylko osobom je zawierającym, ale również całej wspólnocie Kościoła, która jest umocniona przykładem miłości. Małżonkowie są wezwani aby swoim życiem świadczyć o relacji miłości, wierności i oddania na wzór relacji Jezusa i Kościoła.

Więcej o sakramencie małżeństwa w Reformowanym Kościele Katolickim przeczytasz tutaj.