Wspólnie zobaczmy i posłuchajmy Boga.Serdecznie zapraszamy na Liturgie Eucharystii razem z reformowanymi katolikami w Poznaniu i Warszawie.

Liturgia Eucharystii dla reformowanych katolików jest najważniejszym aktem życia ponieważ w niej słuchamy słów Boga i przyjmujemy życie, którego nam udziela przez Ducha Świętego w świętym pokarmie chleba i wina, które jak wierzymy, dzięki obietnicy Jezusa i przemieniającej mocy Ducha Świętego są ciałem i krwią Jezusa Chrystusa.

Ewangeliści przekazali nam kilka bardzo mocnych wypowiedzi Jezusa na temat przyjmowania chleba – ciała i wina – krwi Chrystusa. Znajdujemy je m.in. w Ewangelii wg. św. Jana gdzie czytamy:  Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata».

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

A w wieczór przed swoją męką jeszcze raz przypomniał uczniom i uczennicom jak mają się z nim jednoczyć, jak Go wspominać, jak Go uwielbiać. Jeden z najstarszych zapisów tego wydarzenia ale też praktyki pierwszego pokolenia chrześcijan zostawił nam Św. Paweł, który zapisał: Bo ja otrzymałem od Pana i to wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, i złożywszy dziękczynienie, połamał, i powiedział: „To jest ciało moje, to dla was. Czyńcie to na moją pamiątkę”. Tak samo i kielich po spożyciu wieczerzy – mówiąc: „Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę”. Ile więc razy jeść będziecie ten chleb i pić kielich, śmierć Pana głoście, aż przyjdzie.

Eucharystia nie jest więc wymysłem Kościoła ale dana nam została z nieba, z ustanowienia wcielonego Boga Jezusa Chrystusa, dlatego właśnie jest dla nas tak ważna i nie zastąpi tego ani medytacja, ani super koncert uwielbieniowy ze świetnymi mowami elokwentnych mówców, ani najlepsze studium biblijne czy pobożne myśli i modlitwy w czasie spaceru w górach czy nad morzem. Dlatego właśnie zapraszamy na prostą ale za to najświętszą Liturgię Eucharystii, w której Bóg mówi i spotyka się z ludźmi. Wierzymy, że dar Eucharystii jest najlepszym lekarstwem na nasze słabości, choroby, grzechy, zło w świecie, dlatego zapraszamy każdą osobę – zwłaszcza te, które nie czują się godne – Bóg chce się z wami spotkać, powiedzieć słowo własnie do was, zaprosić do nowego życia, w którym będzie towarzyszyć.

Przyjdźcie sami i doświadczcie.

W najbliższą niedziele będą okazję do uczestnictwa w trzech reformowano katolickich liturgiach Eucharystii w Polsce, w Poznaniu i Warszawie.