Apostołka ApostołówMaria Magdalena, święta uczennica Jezusa przeszła w tradycji zachodniego chrześcijaństwa bardzo ciekawą i dziwną drogę. Ze starożytnej wiary Kościoła, która widziała w niej ukochaną uczennicę Jezusa, pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości i apostołkę apostołów stała się, przez egzegetyczną pomyłkę jednego z papieży, nawróconą prostytutką.

Chrześcijański Wschód, nigdy takiej interpretacji nie przyjął i zawsze przedstawiał Marię z flakonikiem olejków lub jajkiem – dwa symbole nawiązujące do niedzieli zmartwychwstania. Flakonik ma przypomnieć, że Maria według Ewangelii szła w niedzielny poranek do grobu Jezusa aby dokończyć ceremonii pogrzebowej. Jajko związane jest z tradycją, która mówi, że Maria miała na śniadanie w dzień zmartwychwstania Jezusa, przygotować uczniom Jezusa jajka – to oczywiście nie jest w żaden sposób do potwierdzenia ale sam symbol jajka przypomina nam, że zmartwychwstanie Jezusa jest początkiem nowego życia każdej osoby, która chce to nowe życie otrzymać.

Maria Magdalena jest przede wszystkim wierną uczennicą. Jezus uwolnił ją od złych mocy, które niszczyły jej życie. Po tym wydarzeniu Maria wiernie chodziła razem z gronem uczniów i uczennic, uczyła się od Jezusa i kochała go całym sercem uczennicy. W końcu to własnie ona ujrzała jako pierwsza zmartwychwstałego Jezusa. Maria Magdalena jest więc ikoną ucznia i uczennicy Jezusa, którzy dzięki szczerej miłości wobec nauczyciela – rabbiego – dostrzegają go. Również dziś, to własnie miłość otwiera nasze duchowe oczy na obecność Boga.

Serdecznie zapraszamy na Liturgię Eucharystii w wigilię święta św. Marii Magdaleny to jest w piątek, 21 lipca o godz. 18:00. Świętowanie odbędzie się w naszej kaplicy przy ul. Św. Wojciech 25/7 w Poznaniu.