Filmy


Laurence Freeman – Maria i Marta
Film „Marta i Maria” to rozważanie ojca Laurence Freemana na temat wzrostu duchowego i równowagi w zabieganym świecie. Ojciec Freeman jest benedyktynem z Londynu i liderem Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej.

Christian de Chergé i Mohamed
Jesteśmy świadomi faktu, że ten wywiad z ojcem Christian Salenson na temat myśli Christian de Chergé, budzi zasadnicze pytania z dziedziny teologii spotkania religii, która pozostaje bardzo otwartym polem do pracy. Dlatego film ten jest pierwszym z serii zatytułowanej ‘WYZWANIE ISLAMU’, w której Net for God wyjdzie na spotkanie różnych punktów widzenia na ten właśnie temat.