Kim jesteśmy?


FotorCreated

 

Kim jesteśmy?

Jesteśmy wspólnotą ochrzczonych, zjednoczonych wezwaniem Ducha Świętego. Tworzymy rodzinę wierzących, która głosi Dobrą Nowinę o zbawieniu, sprawiedliwości i pojednaniu. Pragniemy nieść Chrystusa jako przyjaciela, brata, ucieczkę i wytchnienie. Naszym celem jest budowanie życia opartego na modlitwie, studium słowa Bożego, służbie bliźnim oraz celebrowaniu liturgii i sakramentów.

Wspólnota wspólnot

Mówiąc o Kościele, przywołujemy słowa św. Ignacego Antiocheńskiego, który podkreślał, że Kościół jest „Wspólnotą wspólnot”. Wierzymy, że Kościół założony przez Jezusa jest obecny we wszystkich lokalnych wspólnotach chrześcijańskich, które zachowują wiarę apostolską, celebrują sakramenty i posiadają sukcesję apostolską.

Wiara i misja

Wyznajemy wiarę w Chrystusa, opierając się na nieprzerwanej Tradycji katolickiej. Trzymamy się zasady: „co wszędzie, co zawsze, co przez wszystkich było wyznawane – to jest prawdziwie i rzeczywiście katolickie” (św. Wincenty z Lerynu). Wyznajemy wiarę niepodzielonego Kościoła pierwszych wieków, wyrażoną w Nicejskim i Konstantynopolitańskim Wyznaniu Wiary. Centrum naszej wiary jest Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty.

Jesteśmy otwarci na dialog z ludźmi innych religii i wyznań. Naszą misją jest kontynuowanie dzieła Jezusa Chrystusa, a Ewangelię chcemy głosić przede wszystkim tym, którzy nie znają Go jeszcze lub odrzucili wiarę. Pragniemy jednoczyć chrześcijan, sprzeciwiać się złu i grzechowi, a także opowiadać o miłości Boga wszystkim, którzy nas spotkają.

Gdzie nas znajdziesz?

Nasze życie i duszpasterstwo skupia się obecnie wokół wspólnot w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Zielonej Górze, Trójmieście, Łodzi i Tleniu. Posługujemy również w innych miastach. Członkowie wspólnot oraz osoby poszukujące wsparcia mogą liczyć na pomoc w zakresie kierownictwa duchowego, przygotowania i sprawowania sakramentów, a także wsparcia w codziennym życiu. Wierzymy, że Kościół to nie „niedzielny obowiązek”, ale realna wspólnota relacji.

Inspiracje

Jako Reformowani Katolicy czerpiemy doświadczenie i inspiracje z ruchu starokatolickiego. Utożsamiamy się z jego ideałami, a Deklaracja Utrechcka jest dla nas swego rodzaju manifestem.

Synodalność i równość

„Uczyniłem to zasadą mojego biskupstwa, by nie podejmować żadnych decyzji tylko w oparciu o moje własne opinie bez konsultacji z wami (prezbiterami i diakonami) i bez aprobaty wiernych” – św. Cyprian z Kartaginy

Jesteśmy synodalnymi katolikami, którzy uznają model „trzech głosów”: biskupa, duchownych (prezbiterów i diakonów) oraz świeckich. Wszyscy współdziałają w budowaniu Kościoła. Biskup jest wybierany przez członków lokalnego Kościoła, a jego posługa jest znakiem Chrystusa i jedności. Prezbiterzy i diakoni wspomagają biskupa w głoszeniu słowa Bożego, sprawowaniu sakramentów i budowaniu wspólnoty.

Wierzymy, że w Kościele, mimo różnych posług, wszyscy jesteśmy równi. Pragniemy być dla siebie jak bracia i siostry. Misja Kościoła nie jest zarezerwowana jedynie dla duchownych. Chcemy być wspólnotą chrześcijan, którzy są zakochani w Jezusie i Kościele.

Zapraszamy!

Do naszej wspólnoty zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznawać Jezusa Chrystusa i naśladować Go, bez względu na etap życia i doświadczenie.