Liturgia


liturgiaLiturgia to miejsce doświadczenia Boga objawiającego się w słowie, sakramentach i modlącej się wspólnocie.

Wspólnota, która żyje wiarą, razem również realizuje polecenie Jezusa, aby „łamiąc chleb” czynić to na Jego pamiątkę (Łk 22.14-20, Mt 26.26-30, Mk 14.22-26, I Kor 11.23-25), włączać do Kościoła poprzez chrzest święty (Mt 28.19-20, J 20.21-23), kontynuować posługę jednania (II Kor 5.19, J 20.22-23) oraz ustanawiać osoby odpowiedzialne za budowanie Kościoła (Ef 4.12-13). Liturgia jest działaniem Jezusa pośród swojego Kościoła oraz lokalnej wspólnoty, która poprzez nią włącza się w uwielbienie wszystkich chrześcijan na ziemi i w niebie czasów przeszłych, obecnych i przyszłych, dlatego też w jej sprawowaniu korzystamy z doświadczenia sióstr i braci, którzy byli przed nami, uzupełniając je o doświadczenie naszych czasów i oczekując ostatecznego objawienia się Jezusa w świecie. Liturgia jest przestrzenią dialogu Boga ze wspólnotą Kościoła, która została wezwana przez słowo Boże.

Liturgia w Reformowanym Kościele Katolickim jest liturgią autentycznie katolicką i ma swoje źródło w piśmie świętym i starożytnych tradycjach liturgicznych Kościoła. Przyjmujemy kalendarz liturgiczny oraz lekcjonarze tradycji łacińskiej, mamy również własny kalendarz wspomnień ważnych wydarzeń oraz postaci Kościoła.

W liturgii nasz Kościół stosuje własny mszał, w którym wiele tekstów zaczerpniętych jest ze starożytnych tekstów liturgicznych, tekstów własnych oraz innych katolickich, zwłaszcza starokatolickich ksiąg liturgicznych.

Liturgia Godzin czyli uświęcenie dnia modlitwą.
Zachęcamy do codziennego uświęcania swojego dnia poprzez starożytną modlitwę psalmami i słowami Pisma świętego. Tradycja łacińska nazywa taką modlitwę Liturgią Godzin, ponieważ poszczególne pory dnia są uświęcane słowami psalmów, hymnów i modlitw. Członkowie naszego Kościoła stosują zazwyczaj monastyczny porządek Liturgii Godzin dostosowany do teologii i wrażliwości 


Do pobrania

Iubilate Domino (Liturgia domowa)


Wierzymy w skuteczność modlitwy wstawienniczej za żywych i zmarłych. Jesteśmy przekonani, że Bóg wysłuchuje nasze modlitwy, a zgodnie z zapewnieniem Pana Jezusa czyni to szczególnie chętnie, gdy w naszych intencjach modlimy się wspólnotowo, zwłaszcza sprawując Eucharystię. Zapewnia nas Chrystus: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” Mt 18,19-20.

Jest czcigodnym zwyczajem Kościoła, sięgającym czasów starożytności, że wierni na ręce biskupa lub prezbiterów składają swoje osobiste, rodzinne i społeczne prośby i podziękowania.

Tę starożytną tradycję chcemy też podtrzymać w naszym Kościele. Poniżej możesz wpisać intencję, w której biskup Kościoła będzie się modlił w czasie sprawowanych Liturgii Eucharystii. Można w niej uczestniczyć w poznańskiej kaplicy lub modlić się w czasie transmisji online. Biskup modli się również w tych intencjach w swoich osobistych modlitwach wypełniając zobowiązanie ze święceń, aby modlić się za Kościół i w powierzonych mu intencjach.

Jeśli więc chcesz, powierz swoje intencje modlitewne biskupowi Kościoła, wystarczy, że wierzysz w skuteczność modlitwy wstawienniczej w czasie najskuteczniejszej modlitwy jaką posiada Kościół tj., w czasie Liturgii Eucharystii, której przewodniczy sam Chrystus.

Tutaj możesz wpisać swoją intencję.