Poznań


Poznań – Parafia pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego
Kaplica: Osiedle Powstańców Warszawy 9A
Adres korespondencyjny: ul. Święty Wojciech 25/7, 61-749 Poznań

Duszpasterze
Proboszcz: biskup Tomasz Puchalski
Tel: +48 793 111 295
Email: prezbiter.rkk@gmail.com

Wikariusz: diakon Artur Klimaszewski
Email: diakon.artur.rkk@gmail.com

Rada Parafialna
biskup Tomasz Puchalski, proboszcz
Agnieszka Duleba
Aleksandra Jarosz
Bartosz Kucharski
diakon Artur Klimaszewski

Liturgia Eucharystii
Niedzielna i Święta: godz. 10:30
Święta w dni pracujące: godz. 18:30
Czwartek: godz. 18:30 

Spotkanie modlitewne
Wtorek: godz. 19:30

Spotkanie biblijne 
Czwartek: godz. 19:30

OGŁOSZENIA