Poznań


Poznań – Parafia pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego
Kaplica: Osiedle Powstańców Warszawy 9A
Adres korespondencyjny: ul. Święty Wojciech 25/7, 61-749 Poznań

Zobacz na mapie gdzie mamy kaplicę

Duszpasterze
biskup Tomasz Puchalski
Tel: +48 793 111 295
Email: biskuptomaszpuchalski@gmail.com

diakon Artur Klimaszewski
Email: diakon.artur.rkk@gmail.com

diakon Dominik Szczepański,
email: d.szczepanski24@gmail.com

Rada Parafialna
biskup Tomasz Puchalski
Agnieszka Duleba
Aleksandra Jarosz
Bartosz Kucharski

Liturgia Eucharystii
Niedzielna i Święta: godz. 11:30
Święta w dni pracujące: godz. 18:30
Czwartek: godz. 18:30 

Spotkanie biblijne 
Czwartek: godz. 19:30

OGŁOSZENIA