Zielona Góra


Zielona Góra – Wspólnota pod wezwaniem świętego Jana Apostoła – Misja Parafii

Duszpasterze
biskup Tomasz Puchalski, proboszcz
tel: +48 793 111 295
email: biskuptomaszpuchalski@gmail.com

diakon Dominik Szczepański, koordynator wspólnoty
tel: +48 571 289 680
email: d.szczepanski24@gmail.com

LITURGIE I SPOTKANIA

  • Liturgia Słowa z Komunią Świętą
    – niedziela, godz. 11:00
    – poniedziałek – piątek, godz. 18:00
  • Adoracja Najświętszego Sakramentu
    – czwartek, godz. 17:30

Osoby, które chcą wziąć udział w Liturgii prosimy o wcześniejszy kontakt z diakonem Dominikiem.