Zielona Góra


Zielona Góra – Wspólnota pod wezwaniem świętego Jana Apostoła
Kaplica Kościoła: Zielona Góra, ul. Sikorskiego 44A

Duszpasterze
biskup Tomasz Puchalski, proboszcz
tel: +48 793 111 295
email: prezbiter.rkk@gmail.com

diakon Dominik Szczepański, wikariusz, koordynator wspólnoty
tel: +48 692 829 250
email: d.szczepanski24@gmail.com

LITURGIE I SPOTKANIA

  • Liturgia Słowa z Komunią Świętą
    – niedziela, godz. 11:00
    – wtorek, godz. 19:30
  • Adoracja Najświętszego Sakramentu
    – środa, godz. 20:00
  • Liturgia Eucharystii wg ogłoszeń.