Rejestracja Kościoła
CZYTAJ WSZYSTKIE

"Trzymamy się tego, co wszędzie, co zawsze, co przez wszystkich było wyznawane, to jest bowiem prawdziwie i rzeczywiście katolickie"


 • 19. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

  bogacz i łazarz(Łk 16,19-31)
  Był pewien człowiek bogaty. Ubierał się w purpurę i cienki len. Każdego dnia wiódł życie wesołe i wystawne. A przy jego bramie leżał pewien żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął nasycić swój głód odpadkami ze stołu tego bogacza, lecz tylko psy przychodziły i lizały jego rany. No i wreszcie umarł ten żebrak. Aniołowie przenieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i pogrzebano go. Będąc na mękach w otchłani, podniósł swoje oczy i zobaczył daleko Abrahama i Łazarza na jego łonie. Zawołał wtedy: "Ojcze Abrahamie, zlituj się nade mną. Wyślij Łazarza, żeby zanurzył w wodzie czubek swojego palca i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu". Abraham odpowiedział: "Przypomnij sobie, synu, że za swojego życia odebrałeś to, co dobre, a Łazarz w takim samym stopniu to, co przykre. Teraz natomiast on tutaj doznaje pociechy, a ty cierpisz. A poza tym wszystkim między nami i wami umieszczona jest na stałe ogromna czeluść, aby chcący przejść stąd do was nie mogli i aby też stamtąd do nas nie przedostali się". Wtedy powiedział: "Proszę cię zatem, ojcze, abyś go wysłał do domu mojego ojca - bo mam pięciu braci - aby ich przekonał, żeby i oni nie przyszli do tego miejsca kaźni". Abraham odpowiedział: "Mają Mojżesza i Proroków, niech ich słuchają". A on rzekł na to: "O nie, ojcze Abrahamie, ale gdyby ktoś ze świata umarłych poszedł do nich, nawrócą się". Odpowiedział mu: "Jeżeli nie słuchają Mojżesza i Proroków, to choćby ktoś z umarłych się pojawił, nie dadzą się przekonać"".

CZYTANIA LITURGICZNE
 • Poznań

  Parafia pw. Świętych Cyryla i Metodego w Poznaniu

  • Środa - godz.19.00 - Eucharystia
  • Czwartek - godz.19.00 - Spotkanie grupy medytacji chrześcijańskiej
  • Niedziela - godz.12.00 - Eucharystia

  Kaplica Świętych Cyryla i Metodego
  ul. Święty Wojciech 25/7
  61-749 Poznań

  Kontakt
  Ks. Tomasz Puchalski
  tel: 793111295 email: prezbiter.rkk@gmail.com

  Diakon Dobromił Kozłowski
  email: diakon.rkkpoznan@gmail.com

  Warszawa

  Misja pw. Trójcy Świętej w Warszawie

  • Niedziela 2.10.2016 - godz. 10.00 - ul. Długiej 29 lok. 116 - Liturgia Eucharystii.
  • Liturgia Eucharystii - Każda pierwsza niedziela miesiąca godz. 10.00. - ul. Długa 29 (Siedziba Federacji Związków Zawodowych METALOWCY)
  • W inne terminy Liturgia sprawowana jest według ogłoszenia.

  Kontakt
  Diakon Przemysław Cichosz
  email: warszawa.rkk@gmail.com

  Kraków

  Misja pw. Bogurodzicy Marii i Biskupa Jordana w Krakowie

  • Niedziela 23.10.2016 - godz. 13.30 - ul. św. Filipa 23 lok. 6. - Liturgia Słowa Bożego z Komunią Świętą.
  • Liturgie sprawowane są według wcześniejszego ogłoszenia

  Kontakt
  Diakon Przemysław Cichosz
  email: warszawa.rkk@gmail.com

  Ks. Tomasz Puchalski, tel. 793 111 295
  mail: prezbiter.rkk@gmail.com

  Zielona Góra

  Misja w Zielonej Górze pw. Św. Jana Apostoła

  • Jeśli jesteś zainteresowany lub zainteresowana reformowanym katolicyzmem, mieszkasz w Zielonej Górze lub okolicach i chcesz włączyć się w budowanie misji - prosimy o kontakt.
  • Liturgie sprawowane są według wcześniejszego ogłoszenia

  Kontakt
  Ks. Tomasz Puchalski
  tel. 793 111 295
  email: prezbiter.rkk@gmail.com

  Wrocław

  Misja we Wrocławiu pw. Męczennika Tarsycjusza i Doroty Day

  W najbliższym czasie planujemy rozpocząć misję we Wrocławiu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

  Kontakt
  Ks. Tomasz Puchalski
  tel. 793 111 295
  email: prezbiter.rkk@gmail.com

 • Wrześniowe zapowiedzi reformowanych katolików.

NASZ KANAŁ NA YOUTUBE
 • Wspomnienia liturgiczne

  WRZESIEŃ

  1 Rut, wyznawczyni.
  3 Febe, diakonki.
  4 Roberta Schumana, wyznawcy.
  5 Teresy z Kalkuty, zakonnicy.
  8 Narodzenie Bogurodzicy.
  9 Aleksandra Mienia, prezbitera i męczennika.
  14 UROCZYSTOŚĆ KRZYŻA ŚWIĘTEGO.
  15 Cypriana, biskupa Kartaginy i męczennika.
  17 Hildegardy z Bingen, mniszki i mistyczki.
  18 Józefa z Kupertynu, zakonnika.
  20 Henri Nouwena, prezbitera.
  21 Mateusza Apostoła i Ewangelisty.
  23 Bernardyny Marii Jabłońskiej, zakonnicy.
  24 WSPOMNIENIE PODPISANIA DEKLARACJI UTRECHCKIEJ (1889)
  26 Kosmy i Damiana, lekarzy i męczenników.
  27 Wincentego à Paulo, zakonnika.
  29 ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW I ANIOŁÓW BOŻYCH.
  30 Hieronima, tłumacza Pisma Świętego i apologety.

KALENDARZ LITURGICZNYBóg
Bóg
Ojciec

Wierzymy, że Bóg jest naszym kochającym Rodzicem - Tym, który daje nam życie, pragnie naszego dobra i szczęścia.

Jezus Chrystus

Wierzymy, że Jezus jest w pełni Bogiem i człowiekiem, który przyjął ciało z kobiety, by objawić nam prawdę o Bogu oraz dać nam życie wieczne przez swoją paschę.

Duch Święty

Wierzymy, że Duch Święty, który posłany jest od Ojca, jest pośród nas, by objawiać nam prawdę o nas i Bogu. On działa pośród nas, by doprowadzić nas do Boga i obdarzyć pełnią życia.

Trójca Święta

Wierzymy, że Bóg jest Jeden. Przez wieki jednak objawiał się w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jest to tajemnica, którą objawia Bóg. Wiara w Trójce Święta jest fundamentem wiary i praktyki Kościołów chrześcijańskich.
Człowiek
Człowiek
Ukochane stworzenie

Bóg stworzył człowieka z miłości. Każda kobieta i każdy mężczyzna nosi w sobie obraz Boga.

Grzech prarodziców

Ludzkość już na samym początku okazała niewierność Bogu, Dawcy życia, przez co wybrała śmierć. Przez grzech prarodziców na świat przyszła śmierć, dlatego wszystkie stworzenia żywe umierają. Jezus przez swoje zmartwychwstanie, zniszczył konsekwencje śmierci, dlatego możemy żyć wiecznie. Nie wierzymy jednak, że dziecko rodzi się z "grzechem pierworodnym", czyli osobistym grzechem odziedziczonym po rodzicach. Wierzymy, że człowiek rodzi się bez grzechu, dziedziczy jednak skutki grzechu prarodziców.

Ukochane dziecko

Wszyscy jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga i tak jak dzieci popełniamy błędy, często nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Bóg, który jest wszechwiedzący, uczy nas co jest dla nas dobre a co niebezpieczne, kocha nas i chce dla nas dobra i rozwoju. Jako Rodzic, Bóg prowadzi nas do dojrzałości i pełni człowieczeństwa.

Powołanie

Wolą Boga dla każdej kobiety i każdego mężczyzny jest, by Go poznali oraz Jego Syna przez Ducha Świętego. Przez to poznanie weszli we wspólnotę z Bogiem i stali się Jego przyjaciółmi.
Kościół
Kościół
Wspólnota

Kościół to wspólnota kobiet i mężczyzn, którzy odpowiadają na Boże wezwanie, przyjmują sakramenty i żyją naśladując Jezusa Chrystusa w konkretnej lokalnej wspólnocie.

Liturgia

Kościół dzięki mocy Ducha Świętego, wykracza poza czas, w wieczność w której przebywa Bóg. Naszym wkraczaniem w wieczność jest sprawowanie Eucharystii, podczas której słuchamy słowa Bożego i przyjmujemy Ciało i Krew Chrystusa. Na zakończenie Liturgii otrzymujemy posłanie, by być znakiem Bożej obecności w naszym codziennym życiu.

Jedność

Kościół, mimo podziału pośród chrześcijan, jest jeden ponieważ posiada jedną Głowę, którą jest Chrystus. Wierzymy, że mimo wielu różnic w poglądach, wszyscy chrześcijanie są zjednoczeni w Chrystusie i przez Niego. Dlatego też jesteśmy otwarci na chrześcijan z różnych Kościołów.

Świętość

Kościół jest święty, pomimo grzechu swoich członków, ponieważ nieustannie przebywa w nim Duch Święty. Jest święty świętością Tego, który go powołał, zbawił i uświęca.

Powszechność

Kościół jest powszechny (katolicki) ponieważ powołani są do Niego wszyscy ludzie. Kościół jest katolicki gdy trwa w jedności z wiarą tych, którzy żyli w przeszłości od czasów Jezusa.

Apostolski

Kościół jest apostolski ponieważ kontynuuje misję, którą Jezus powierzył dwunastu apostołom.
Praktyka
Praktyka
Każdy ma głos

W naszym Kościele wierzymy, że każda ochrzczona osoba została napełniona Duchem Świętym, dlatego każdy członek naszego Kościoła ma możliwość rzeczywistego wpływu na Jego działalność poprzez uczestnictwo w organach, które podejmują decyzje.

Otwartość

Jezus mówił, że każdy kto jest utrudzony i obciążony może do Niego przyjść a On da ukojenie, dlatego do naszego Kościoła zapraszamy WSZYSTKICH, którzy chcą Go poznać i naśladować. Każdy człowiek może u nas znaleźć swoje miejsce.

Celibat duchownych

Wierzymy, że powołanie do bezżenności dla Królestwa Bożego jest szczególnym charyzmatem. Celibat nie jest jednak bezwzględnie potrzebne dla wypełniania Bożego powołania, dlatego duchowni w naszym Kościele mogą wybrać między życiem w celibacie a małżeństwem.

Święcenia kobiet

Wierzymy, że prezbiterzy i biskupi są w swoich wspólnotach znakiem Jezusa Chrystusa i działają w Jego imieniu. Posługiwanie duchownych jest szczególnym udziałem w służbie samego Jezusa. Wierzymy, że mężczyźni i kobiety mogą w sposób godny reprezentować w Kościele Jezusa Chrystusa i kontynuując Jego misję. Ponieważ nie płeć Jezusa jest w tej misji istotna a Jego człowieczeństwo, przez przyjęcie którego zbawił kobiety i mężczyzn.