CZYTAJ WSZYSTKIE

"Trzymamy się tego, co wszędzie, co zawsze, co przez wszystkich było wyznawane, to jest bowiem prawdziwie i rzeczywiście katolickie"


 • 3. Niedziela po Epifanii

  EWANGELIA Mt 4,12-23
  Kiedy usłyszał, że Jan został wydany, wrócił do Galilei. Opuściwszy Nazaret, poszedł i osiadł w Kafarnaum, leżącym nad jeziorem, na terenach Zabulona i Neftalego. Tak spełniło się słowo, wypowiedziane poprzez proroka Izajasza: "Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga morska, Zajordanie, Galilea pogan, lud siedzący w ciemności ujrzał wielkie światło; dla przebywających w cienistej krainie śmierci wzeszło światło".
  Od tego czasu zaczął Jezus nauczać i mówić: "Nawracajcie się, bo blisko już jest królestwo niebieskie".
  Idąc nad Jeziorem Galilejskim, zobaczył dwóch braci: Szymona, nazywanego teraz Piotrem, i Andrzeja, jego brata, gdy zarzucali sieci na jeziorze. Byli bowiem rybakami. Powiedział im: "Chodźcie ze mną, a uczynię was rybakami łowiącymi ludzi". Od razu zostawiwszy sieci, poszli za Nim.
  Idąc stamtąd dalej, zobaczył innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, jego brata, którzy wtedy z Zebedeuszem, swoim ojcem, szykowali w łodzi sieci. Ich także wezwał. I oni od razu zostawiwszy łódź i swego ojca, poszli za Nim.
  Obchodząc całą Galileę, uczył w ich synagogach, głosił wśród ludu dobrą nowinę o królestwie i leczył każdą chorobę i każdą słabość.

CZYTANIA LITURGICZNE
 • Poznań

  Parafia pw. Świętych Cyryla i Metodego w Poznaniu

  • Niedziela, 22.01 - godz. 12.00 - Eucharystia
  • Środa, 25.01 - godz. 19:00 - Eucharystia
  • Czwartek, 26.01 - godz. 19:00 - Spotkanie grupy medytacji chrześcijańskiej

  Kaplica Świętych Cyryla i Metodego
  ul. Święty Wojciech 25/7
  61-749 Poznań

  Kontakt
  Ks. Tomasz Puchalski
  tel: 793111295 email: prezbiter.rkk@gmail.com

  Diakon Dobromił Kozłowski
  email: diakon.rkkpoznan@gmail.com

  Warszawa

  Misja pw. Trójcy Świętej w Warszawie

  • Liturgia Eucharystii - Każda pierwsza niedziela miesiąca godz. 10.00. - ul. Długa 29 (Siedziba Federacji Związków Zawodowych METALOWCY)
  • W inne terminy Liturgia sprawowana jest według ogłoszenia.

  Kontakt
  Diakon Przemysław Cichosz
  tel: 509842921
  email: warszawa.rkk@gmail.com

  Kraków

  Misja pw. Bogurodzicy Marii i Biskupa Jordana w Krakowie

  • Liturgie sprawowane są według wcześniejszego ogłoszenia

  Kontakt
  Diakon Przemysław Cichosz
  email: warszawa.rkk@gmail.com

  Ks. Tomasz Puchalski, tel. 793 111 295
  mail: prezbiter.rkk@gmail.com

  Zielona Góra

  Misja w Zielonej Górze pw. Św. Jana Apostoła

  • Jeśli jesteś zainteresowany lub zainteresowana reformowanym katolicyzmem, mieszkasz w Zielonej Górze lub okolicach i chcesz włączyć się w budowanie misji - prosimy o kontakt.
  • Liturgie sprawowane są według wcześniejszego ogłoszenia

  Kontakt
  Ks. Tomasz Puchalski
  tel. 793 111 295
  email: prezbiter.rkk@gmail.com

  Diakon Dobromił Kozłowski
  email: diakon.rkkpoznan@gmail.com

  Wrocław

  Misja we Wrocławiu pw. Męczennika Tarsycjusza i Doroty Day

  • Jeśli jesteś zainteresowany lub zainteresowana reformowanym katolicyzmem, mieszkasz we Wrocławiu lub okolicach i chcesz włączyć się w budowanie misji - prosimy o kontakt.
  • Liturgie sprawowane są według wcześniejszego ogłoszenia

  Kontakt
  Ks. Tomasz Puchalski
  tel. 793 111 295
  email: prezbiter.rkk@gmail.com

 • Niedziela Cudu w Kanie

 • Niedziela Chrztu Pańskiego

NASZ KANAŁ NA YOUTUBE
 • Wspomnienia liturgiczne

  Styczeń
  1 UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA JEZUSOWI
  2 Bazylego Wielkiego, biskupa i Grzegorza z Nazjanzu, biskupa.
  3 Mariana Piątkowskiego, prezbitera.
  4 Grzegorz z Langres, biskupa.
  5 Synkletyki, mniszki.
  6 EPIFANIA – OBJAWIENIE PAŃSKIE
  12 Elreda z Rievaulx, mnicha.
  13 Hilarego, biskupa i teologa.
  14 Nino, apostołki Gruzji.
  15 Marcina Lutra Kinga, działacza społecznego, męczennika.
  17 Antoniego i Pachomiusza, mnichów.
  18 Wyznanie Świętego Piotra / TYDZIEŃ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
  20 Sebastiana, męczennika.
  25 Nawrócenie Świętego Pawła
  26 Tymoteusza i Tytusa, biskupów.
  27 Jana Chryzostoma, biskupa.
  28 Tomasza z Akwinu, prezbitera i teologa.

KALENDARZ LITURGICZNYBóg
Bóg
Ojciec

Wierzymy, że Bóg jest naszym kochającym Rodzicem - Tym, który daje nam życie, pragnie naszego dobra i szczęścia.

Jezus Chrystus

Wierzymy, że Jezus jest w pełni Bogiem i człowiekiem, który przyjął ciało z kobiety, by objawić nam prawdę o Bogu oraz dać nam życie wieczne przez swoją paschę.

Duch Święty

Wierzymy, że Duch Święty, który posłany jest od Ojca, jest pośród nas, by objawiać nam prawdę o nas i Bogu. On działa pośród nas, by doprowadzić nas do Boga i obdarzyć pełnią życia.

Trójca Święta

Wierzymy, że Bóg jest Jeden. Przez wieki jednak objawiał się w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jest to tajemnica, którą objawia Bóg. Wiara w Trójce Święta jest fundamentem wiary i praktyki Kościołów chrześcijańskich.
Człowiek
Człowiek
Ukochane stworzenie

Bóg stworzył człowieka z miłości. Każda kobieta i każdy mężczyzna nosi w sobie obraz Boga.

Grzech prarodziców

Ludzkość już na samym początku okazała niewierność Bogu, Dawcy życia, przez co wybrała śmierć. Przez grzech prarodziców na świat przyszła śmierć, dlatego wszystkie stworzenia żywe umierają. Jezus przez swoje zmartwychwstanie, zniszczył konsekwencje śmierci, dlatego możemy żyć wiecznie. Nie wierzymy jednak, że dziecko rodzi się z "grzechem pierworodnym", czyli osobistym grzechem odziedziczonym po rodzicach. Wierzymy, że człowiek rodzi się bez grzechu, dziedziczy jednak skutki grzechu prarodziców.

Ukochane dziecko

Wszyscy jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga i tak jak dzieci popełniamy błędy, często nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Bóg, który jest wszechwiedzący, uczy nas co jest dla nas dobre a co niebezpieczne, kocha nas i chce dla nas dobra i rozwoju. Jako Rodzic, Bóg prowadzi nas do dojrzałości i pełni człowieczeństwa.

Powołanie

Wolą Boga dla każdej kobiety i każdego mężczyzny jest, by Go poznali oraz Jego Syna przez Ducha Świętego. Przez to poznanie weszli we wspólnotę z Bogiem i stali się Jego przyjaciółmi.
Kościół
Kościół
Wspólnota

Kościół to wspólnota kobiet i mężczyzn, którzy odpowiadają na Boże wezwanie, przyjmują sakramenty i żyją naśladując Jezusa Chrystusa w konkretnej lokalnej wspólnocie.

Liturgia

Kościół dzięki mocy Ducha Świętego, wykracza poza czas, w wieczność w której przebywa Bóg. Naszym wkraczaniem w wieczność jest sprawowanie Eucharystii, podczas której słuchamy słowa Bożego i przyjmujemy Ciało i Krew Chrystusa. Na zakończenie Liturgii otrzymujemy posłanie, by być znakiem Bożej obecności w naszym codziennym życiu.

Jedność

Kościół, mimo podziału pośród chrześcijan, jest jeden ponieważ posiada jedną Głowę, którą jest Chrystus. Wierzymy, że mimo wielu różnic w poglądach, wszyscy chrześcijanie są zjednoczeni w Chrystusie i przez Niego. Dlatego też jesteśmy otwarci na chrześcijan z różnych Kościołów.

Świętość

Kościół jest święty, pomimo grzechu swoich członków, ponieważ nieustannie przebywa w nim Duch Święty. Jest święty świętością Tego, który go powołał, zbawił i uświęca.

Powszechność

Kościół jest powszechny (katolicki) ponieważ powołani są do Niego wszyscy ludzie. Kościół jest katolicki gdy trwa w jedności z wiarą tych, którzy żyli w przeszłości od czasów Jezusa.

Apostolski

Kościół jest apostolski ponieważ kontynuuje misję, którą Jezus powierzył dwunastu apostołom.
Praktyka
Praktyka
Każdy ma głos

W naszym Kościele wierzymy, że każda ochrzczona osoba została napełniona Duchem Świętym, dlatego każdy członek naszego Kościoła ma możliwość rzeczywistego wpływu na Jego działalność poprzez uczestnictwo w organach, które podejmują decyzje.

Otwartość

Jezus mówił, że każdy kto jest utrudzony i obciążony może do Niego przyjść a On da ukojenie, dlatego do naszego Kościoła zapraszamy WSZYSTKICH, którzy chcą Go poznać i naśladować. Każdy człowiek może u nas znaleźć swoje miejsce.

Celibat duchownych

Wierzymy, że powołanie do bezżenności dla Królestwa Bożego jest szczególnym charyzmatem. Celibat nie jest jednak bezwzględnie potrzebne dla wypełniania Bożego powołania, dlatego duchowni w naszym Kościele mogą wybrać między życiem w celibacie a małżeństwem.

Święcenia kobiet

Wierzymy, że prezbiterzy i biskupi są w swoich wspólnotach znakiem Jezusa Chrystusa i działają w Jego imieniu. Posługiwanie duchownych jest szczególnym udziałem w służbie samego Jezusa. Wierzymy, że mężczyźni i kobiety mogą w sposób godny reprezentować w Kościele Jezusa Chrystusa i kontynuując Jego misję. Ponieważ nie płeć Jezusa jest w tej misji istotna a Jego człowieczeństwo, przez przyjęcie którego zbawił kobiety i mężczyzn.