Rejestracja Kościoła
CZYTAJ WSZYSTKIE

"Trzymamy się tego, co wszędzie, co zawsze, co przez wszystkich było wyznawane, to jest bowiem prawdziwie i rzeczywiście katolickie"


 • 15 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

  Ewangelia(Łk 14,1.7-14)
  Kiedy przyszedł w szabat do domu jednego z pierwszych faryzeuszy, aby zjeść posiłek, oni i tam Go obserwowali. Ponieważ zauważył, jak wybierali sobie pierwsze miejsca przy stole, opowiedział zaproszonym przypowieść. Tak ich pouczył: "Gdy zostaniesz przez kogoś zaproszony na wesele, nie zajmuj pierwszego miejsca przy stole, bo może ktoś znakomitszy od ciebie został przez niego zaproszony, i ten, który ciebie i jego zaprosił, podejdzie i powie ci: "Ustąp mu miejsca". Wtedy ze wstydem zaczniesz szukać ostatniego miejsca. A zatem gdy będziesz zaproszony, idź i zajmij ostatnie miejsce, aby gdy przyjdzie ten, który ciebie zaprosił, powiedział ci: "Przyjacielu, idź tam wyżej". Wtedy doznasz zaszczytu wobec wszystkich zasiadających z tobą. Bo każdy, kto się wywyższa, zostanie poniżony; a kto się poniża, zostanie wywyższony". Do tego, który Go zaprosił, powiedział: "Gdy urządzasz obiad lub kolację, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, aby może i oni z kolei nie zaprosili ciebie i już miałbyś zapłatę. Ale gdy urządzasz przyjęcie, zapraszaj biednych, inwalidów, okaleczonych, niewidomych, a będziesz szczęśliwy, bo oni nie mają jak ci się odwzajemnić, więc otrzymasz zapłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych".

CZYTANIA LITURGICZNE
 • Poznań

  Parafia pw. Świętych Cyryla i Metodego w Poznaniu

  • Poniedziałek 29.08 godz. 19.00 - Eucharystia
  • Środa 31.08 godz. 19.00 - Eucharystia
  • Czwartek 1.09 godz. 19.00 - Spotkanie grupy medytacji chrześcijańskiej
  • Niedziela 4.09 godz.12.00 - Eucharystia
  • Niedziela 4.09 godz. 13.30 - Spotkanie biblijne

  Kaplica Świętych Cyryla i Metodego
  ul. Święty Wojciech 25/7
  61-749 Poznań

  Kontakt
  Ks. Tomasz Puchalski
  tel: 793111295 email: prezbiter.rkk@gmail.com
  Strona Kościoła na facebooku

  Warszawa

  Misja pw. Trójcy Świętej w Warszawie

  • Niedziela 4.09, godz. 10.00 - Liturgia - ul. Długa 29 lok. 116 (1. piętro)
  • Liturgia Eucharystii - Każda pierwsza niedziela miesiąca godz. 10.00. - ul. Długa 29 (Siedziba Federacji Związków Zawodowych METALOWCY)
  • W inne terminy Liturgia sprawowana jest według ogłoszenia.

  Kontakt
  warszawa.rkk@gmail.com
  Strona Misji na facebooku

  Kraków

  Misja pw. Bogurodzicy Marii i Biskupa Jordana w Krakowie

  • Jeśli jesteś zainteresowany lub zainteresowana reformowanym katolicyzmem, mieszkasz w Krakowie lub okolicach i chcesz włączyć się w budowanie misji w Małopolsce - prosimy o kontakt.
  • Liturgie sprawowane są według wcześniejszego ogłoszenia

  Kontakt
  Ks. Tomasz Puchalski, tel. 793 111 295
  mail: prezbiter.rkk@gmail.com
  Strona Misji na facebooku

  Zielona Góra

  Misja w Zielonej Górze pw. Św. Jana Apostoła

  • Jeśli jesteś zainteresowany lub zainteresowana reformowanym katolicyzmem, mieszkasz w Zielonej Górze lub okolicach i chcesz włączyć się w budowanie misji - prosimy o kontakt.
  • Liturgie sprawowane są według wcześniejszego ogłoszenia

  Kontakt
  Ks. Tomasz Puchalski
  tel. 793 111 295
  email: prezbiter.rkk@gmail.com

  Wrocław

  Misja we Wrocławiu pw. Męczennika Tarsycjusza i Doroty Day

  W najbliższym czasie planujemy rozpocząć misję we Wrocławiu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

  Kontakt
  Ks. Tomasz Puchalski
  tel. 793 111 295
  email: prezbiter.rkk@gmail.com

 • Dobra nowina: gdzie warto siadać.

NASZ KANAŁ NA YOUTUBE
 • Wspomnienia liturgiczne

  SIERPIEŃ

  1 Edwarda Herzoga, biskupa i organizatora Kościoła starokatolickiego w Szwajcarii.
  3 Lidii, wyznawczyni.
  5 Edmunda Bojanowskiego, wyznawcy.
  6 UROCZYSTOŚĆ PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
  8 Dominika, zakonnika.
  9 Teresy Benedykty od Krzyża, mniszki i filozofki oraz Franza Jägerstättera, rolnika, męczenników II Wojny Światowej.
  10 Wawrzyńca, diakona i męczennika.
  11 Klary, zakonnicy; John Henry Newman, biskupa i teologa.
  12 Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, zakonników i męczenników.
  15 ŚWIĘTO ZAŚNIĘCIA BOGURODZICY.
  16 Rogera z Taizé, mnicha.
  20 Bernard z Clairvaux, mnicha.
  23 Franciszki Kozłowskiej i Faustyny Kowalskiej, zakonnic, apostołek Bożego Miłosierdzia.
  24 Bartłomieja Apostoła.
  26 Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, mniszki.
  27 Moniki z Tagasty, wyznawczyni.
  28 Augustyna z Hippony, biskupa.
  29 Mojżesza Etiopczyka, mnicha i prezbitera.

KALENDARZ LITURGICZNYBóg
Bóg
Ojciec

Wierzymy, że Bóg jest naszym kochającym Rodzicem - Tym, który daje nam życie, pragnie naszego dobra i szczęścia.

Jezus Chrystus

Wierzymy, że Jezus jest w pełni Bogiem i człowiekiem, który przyjął ciało z kobiety, by objawić nam prawdę o Bogu oraz dać nam życie wieczne przez swoją paschę.

Duch Święty

Wierzymy, że Duch Święty, który posłany jest od Ojca, jest pośród nas, by objawiać nam prawdę o nas i Bogu. On działa pośród nas, by doprowadzić nas do Boga i obdarzyć pełnią życia.

Trójca Święta

Wierzymy, że Bóg jest Jeden. Przez wieki jednak objawiał się w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jest to tajemnica, którą objawia Bóg. Wiara w Trójce Święta jest fundamentem wiary i praktyki Kościołów chrześcijańskich.
Człowiek
Człowiek
Ukochane stworzenie

Bóg stworzył człowieka z miłości. Każda kobieta i każdy mężczyzna nosi w sobie obraz Boga.

Grzech prarodziców

Ludzkość już na samym początku okazała niewierność Bogu, Dawcy życia, przez co wybrała śmierć. Przez grzech prarodziców na świat przyszła śmierć, dlatego wszystkie stworzenia żywe umierają. Jezus przez swoje zmartwychwstanie, zniszczył konsekwencje śmierci, dlatego możemy żyć wiecznie. Nie wierzymy jednak, że dziecko rodzi się z "grzechem pierworodnym", czyli osobistym grzechem odziedziczonym po rodzicach. Wierzymy, że człowiek rodzi się bez grzechu, dziedziczy jednak skutki grzechu prarodziców.

Ukochane dziecko

Wszyscy jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga i tak jak dzieci popełniamy błędy, często nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Bóg, który jest wszechwiedzący, uczy nas co jest dla nas dobre a co niebezpieczne, kocha nas i chce dla nas dobra i rozwoju. Jako Rodzic, Bóg prowadzi nas do dojrzałości i pełni człowieczeństwa.

Powołanie

Wolą Boga dla każdej kobiety i każdego mężczyzny jest, by Go poznali oraz Jego Syna przez Ducha Świętego. Przez to poznanie weszli we wspólnotę z Bogiem i stali się Jego przyjaciółmi.
Kościół
Kościół
Wspólnota

Kościół to wspólnota kobiet i mężczyzn, którzy odpowiadają na Boże wezwanie, przyjmują sakramenty i żyją naśladując Jezusa Chrystusa w konkretnej lokalnej wspólnocie.

Liturgia

Kościół dzięki mocy Ducha Świętego, wykracza poza czas, w wieczność w której przebywa Bóg. Naszym wkraczaniem w wieczność jest sprawowanie Eucharystii, podczas której słuchamy słowa Bożego i przyjmujemy Ciało i Krew Chrystusa. Na zakończenie Liturgii otrzymujemy posłanie, by być znakiem Bożej obecności w naszym codziennym życiu.

Jedność

Kościół, mimo podziału pośród chrześcijan, jest jeden ponieważ posiada jedną Głowę, którą jest Chrystus. Wierzymy, że mimo wielu różnic w poglądach, wszyscy chrześcijanie są zjednoczeni w Chrystusie i przez Niego. Dlatego też jesteśmy otwarci na chrześcijan z różnych Kościołów.

Świętość

Kościół jest święty, pomimo grzechu swoich członków, ponieważ nieustannie przebywa w nim Duch Święty. Jest święty świętością Tego, który go powołał, zbawił i uświęca.

Powszechność

Kościół jest powszechny (katolicki) ponieważ powołani są do Niego wszyscy ludzie. Kościół jest katolicki gdy trwa w jedności z wiarą tych, którzy żyli w przeszłości od czasów Jezusa.

Apostolski

Kościół jest apostolski ponieważ kontynuuje misję, którą Jezus powierzył dwunastu apostołom.
Praktyka
Praktyka
Każdy ma głos

W naszym Kościele wierzymy, że każda ochrzczona osoba została napełniona Duchem Świętym, dlatego każdy członek naszego Kościoła ma możliwość rzeczywistego wpływu na Jego działalność poprzez uczestnictwo w organach, które podejmują decyzje.

Otwartość

Jezus mówił, że każdy kto jest utrudzony i obciążony może do Niego przyjść a On da ukojenie, dlatego do naszego Kościoła zapraszamy WSZYSTKICH, którzy chcą Go poznać i naśladować. Każdy człowiek może u nas znaleźć swoje miejsce.

Celibat duchownych

Wierzymy, że powołanie do bezżenności dla Królestwa Bożego jest szczególnym charyzmatem. Celibat nie jest jednak bezwzględnie potrzebne dla wypełniania Bożego powołania, dlatego duchowni w naszym Kościele mogą wybrać między życiem w celibacie a małżeństwem.

Święcenia kobiet

Wierzymy, że prezbiterzy i biskupi są w swoich wspólnotach znakiem Jezusa Chrystusa i działają w Jego imieniu. Posługiwanie duchownych jest szczególnym udziałem w służbie samego Jezusa. Wierzymy, że mężczyźni i kobiety mogą w sposób godny reprezentować w Kościele Jezusa Chrystusa i kontynuując Jego misję. Ponieważ nie płeć Jezusa jest w tej misji istotna a Jego człowieczeństwo, przez przyjęcie którego zbawił kobiety i mężczyzn.