WarszawaWarszawa – Wspólnota pod wezwaniem Trójcy Świętej – Misja Parafii

biskup Tomasz Puchalski
Tel: 793111295
Email: biskuptomaszpuchalski@gmail.com

akolita Jakub Damulewicz, lider świecki wspólnoty
Email: j.damulewicz@gmail.com

prezbiter Bartłomiej Pępek, duszpasterz pomagający

Liturgia:
Niedziela | godz. 17:00 | ul. Lubelska 17/159