Ustanowienie świeckich do posługi w KościeleJedną z cech starokatolików a zwłaszcza reformowanych katolików jest zaangażowanie świeckich w Kościele. Przejawia się to m.in. w uczestnictwie w Synodach, gdzie tworzą jedną z synodalnych izb, w zaangażowaniu w organach Kościoła, radach parafialnych, radzie Kościoła, świeccy razem z duchownymi podejmują najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania wspólnot. Ich zaangażowanie przejawia się również w życiu liturgicznym gdzie pełnią m.in. posługi akolitów, lektorów, kantorów, psalmistów itp. W Reformowanym Kościele Katolickim odpowiednio przygotowani świeccy mogą również otrzymać od Biskupa specjalne błogosławieństwo i powołanie do posługi homilistów czyli osób, które mogą głosić homilie w ramach celebracji liturgicznych.

Minione dwie niedziele w naszej poznańskiej parafii były szczególnie świąteczne. Dwie osoby świeckie, Anna i Przemysław, zostały powołane do szczególnych posług liturgicznych: Anna do posługi lektoratu oraz Przemysław został ustanowiony świeckim homilistą. Posługi te mają pomagać członkom i członkiniom wspólnot rozumieć i wprowadzać w życie słowo Boże poprzez piękne czytanie i tłumaczenie Pisma Świętego.

Cieszymy się, że w naszej wspólnocie rodzą się tak wspaniałe powołanie związane z głoszeniem Ewangelii Jezusa Chrystusa. Święty Hieronim napisał, że «Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa». Posługi związane z proklamowaniem i tłumaczeniem Pisma nie są więc jedynie posługami dotyczącymi intelektu ale najgłębszego doświadczenia chrześcijańskiego poznania i spotkania z żywym Jezusem, obecnym w Piśmie Świętym.

Comments are closed.