Zjazd RKK w Poznaniu


posłani
W drugi weekend stycznia (9-10.01) odbędzie się w Poznaniu kolejny Zjazd Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce, którego zadaniem jest omówienie naszej dotychczasowej działalności oraz przygotowanie planu działań misyjnych i diakonijnych na najbliższy czas. W zjeździe może wziąć udział każdy członek Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce oraz każda inna osoba, która chce nas wesprzeć i podzielić się swoją radą i pomocą.

Na zjeździe zajmiemy się m.in. naszymi propozycjami zmian w prawie Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej (ECC), które mają dotyczyć wspólnot poza Stanami Zjednoczonymi, omówimy sposób przyjmowania nowych członków itp. Poza wspólnym podejmowaniem decyzji będzie to też czas wspólnej modlitwy i dziękczynienia Bogu, za dar jakim jest Reformowany Kościół Katolicki w Polsce.

Zjazd rozpocznie się o godz. 15.00 w sobotę 9 stycznia w poznańskiej kaplicy Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce przy ul. Święty Wojciech 25/7. Tego dnia o godz. 20.00 odprawiona będzie Liturgia Dziewięciu Czytań i Kolęd gdyż wciąż będziemy w okresie Narodzenia Pańskiego.
W Niedziele spotkamy się na Eucharystii o godz. 12.00 oraz dalszych rozmowach.

Wszystkich prosimy o modlitwę w intencji naszych obrad i decyzji.