Liturgia Dziewięciu Czytań i Kolęd


9czytan
The Festival of Nine Lessons and Carols
wywodzi się z tradycji The Church of England. Jest nabożeństwem uwielbienia sprawowanym w okresie świąt Bożego Narodzenia. Po raz pierwszy nabożeństwo to, składające się pierwotnie z samych kolęd, zostało odśpiewane w wigilię Bożego Narodzenia 1878 roku w katedrze w Truro w Kornwalii przez miejscowy chór katedralny. Dwa lata później Edward Benson, późniejszy arcybiskup Canterbury, dodał do kolęd dziewięć czytań biblijnych i nakazał wykonanie tak odświeżonej liturgii w wigilijny poranek. Od tamtego czasu nabożeństwo było wielokrotnie zmieniane i dostosowywane do potrzeb kościołów na całym świecie. Czytania biblijne i śpiew kolęd pozostają charakterystyczne dla liturgii kościołów tradycji anglikańskiej, jednakże nabożeństwo to w prawie niezmienionej formie włączyły do swojej liturgii sprawowanej w okresie Bożego Narodzenia również inne kościoły i wspólnoty chrześcijańskie na całym świecie, w tym Reformowany Kościół Katolicki w Polsce.

Liturgia opowiada historię upadku ludzkości, obietnicy mesjańskiej i narodzin Jezusa Chrystusa. Ilustruje ją dziewięć czytań biblijnych zaczerpniętych z Księgi Rodzaju, z ksiąg prorockich oraz z Ewangelii. Czytania są przeplatane kolędami, hymnami i innymi pieśniami okresu Narodzenia Pańskiego.

Gdziekolwiek będzie nam dane usłyszeć The Festival of Nine Lessons and Carols, w jakiejkolwiek adaptacji czy aranżacji, bez względu na to, czy pieśni wykonywać będzie chór czy wspólnota, warto pamiętać, że prawdziwe piękno i siła tej liturgii nie biorą się z muzyki lecz z zawartego w niej Słowa Bożego.

Poznańska Wspólnota Reformowano Katolicka pragnie zaprosić do udziału w Liturgii Dziewięciu Czytań i Kolęd, które sprawowane będzie w sobotę 9 stycznia o godz. 20.00 w kaplicy reformowano katolickiej przy ul. Święty Wojciech 25/7. Każdy jest mile widziany!