Wybory uzupełniające do Rady KościołaAniela Kleśta, nowa członkini Rady Kościoła.

W miniony weekend odbyły się wybory uzupełniające do Rady Kościoła. W związku z rezygnacją z miejsca w Radzie Pana Przemysława Starosty, brakowało jednej osoby reprezentującej Synodalną Izbę Świeckich, czego wymaga Statut Kościoła. 

Świeccy uprawnieni do głosowania (oficjalni członkowie i członkinie Kościoła, które aktywnie uczestniczą w życiu wspólnot lokalnych) spośród siebie zaproponowali 3 osoby, które kandydowały w wyborach uzupełniających: Dorotę Łodziak, Anielę Kleśtę oraz Zbigniewa Michalskiego.

Świeccy spośród siebie w głosowaniu zadecydowali, że ich reprezentantką w Radzie Kościoła będzie Aniela Kleśta ze Wspólnoty w Poznaniu.

Anieli serdecznie gratulujemy i życzymy dobrej i owocnej posługi na rzecz Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce.