Reformowani katolicy uczestniczyli w świętowaniu Ramadanu.


Ramadan, święty miesiąc postu i modlitwy, to dla wyznawców islamu wyjątkowy czas. Każdy postny dzień kończy się świąteczną kolacją oraz modlitwą. Już kolejny raz członkowie i członkinie Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce zostali zaproszeni przez wspólnoty muzułmańskie z Poznania i Warszawy do wspólnego świętowania w czasie spotkań ramadanowych.

Relacje między wspólnotą reformowanych katolików i katoliczek oraz wspólnotą muzułmańską trwają od kilku lat. Od czasu, gdy ks. Tomasz Puchalski (Wspólnota w Poznaniu, Wikariusz Biskupi w Polsce) wziął udział w projekcie Eksperyment: Dialog, w ramach Festiwalu Malta relacje te jeszcze bardziej się pogłębiły. Zaowocowały m.in. wzajemnymi odwiedzinami przedstawicieli wspólnot w swoich miejscach modlitwy, wsparciem imama poznańskiej wspólnoty niesprawiedliwie zaatakowanego w mediach, wspólnymi działaniami oraz autentyczną sympatią i przyjaźnią. W tym roku również Wspólnota w Warszawie nawiązała bliskie relacje z przedstawicielami tureckiej wspólnoty muzułmańskiej i spędziła z nimi wieczór ramadanowy.

Jednym z głównych wydarzeń tegorocznego Ramadanu w Polsce były uroczyste obchody Dnia Ramadanowego organizowane przez Ligę Muzułmańską w Ośrodku Kultury Muzułmańskiej w Warszawie z udziałem przedstawicieli władz rządowych i lokalnych, Kościoła Rzymskokatolickiego, Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce, organizacji pozarządowych działających na rzecz dialogu, uczelni wyższych oraz ambasadorów krajów z większością muzułmańską. Wydarzenie to odbyło się 6 czerwca.

Jako członkowie i członkinie Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce jesteśmy świadomi różnic między chrześcijaństwem i islamem, zdajemy sobie sprawę z często trudnej historii i teraźniejszości ale wiemy też, że tylko dialog i autentyczne relacje mogą dać wierzącym podążającym za Jezusem czy Mahometem przyszłość pełną pokoju, szacunku i wspólnego działania na rzecz sprawiedliwości na świecie. Do nawiązania bliskich relacji z muzułmanami i muzułmankami inspiruje nas przykład wielu świętych, m.in. Karola de Foucauld, którzy przed nami te relacje budowali i dzięki temu dawali świadectwo o Jezusie oraz sami inspirowali się świadectwem np. modlitwy, praktykowanej przez muzułmanów i muzułmanki. Mamy nadzieję, że nasza przyjaźń i wspólne działania pomogą również powstrzymać falę ignorancji, niewiedzy, niechęci i nienawiści wobec muzułmanów, czyli ludzi takich samych jak każdy inny, którzy pragną prowadzić życie szczęśliwe i w pokoju.