Wprowadzenie w urząd nowego Biskupa Przewodniczącego


Biskup Franciszek z Łukaszem Nowickim oraz Ks. Tomaszem Puchalskim, reprezentantami RKK na Synodzie w Denwer w 2014 roku.

Biskup Franciszek Krebs, Proboszcz Parafii Świętych Klary i Franciszka w Webster Groves, Missouri w piątek 18 września rozpocznie swoją posługę jako Biskup Przewodniczący Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej. Wprowadzenie w urząd odbędzie się w Seminarium Teologicznym Eden.

Biskup Franciszek Krebs studia teologiczne ukończył w St. Louis w USA gdzie został wyświęcony na prezbitera w 1972 roku w Kościele Rzymskokatolickim. Posługę pełnił w trzech parafiach w St.Louis: Św. Anny, Św. Piusa V oraz Św. Piotra i Pawła. W roku 1993 opuścił Kościół Rzymskokatolicki . W roku 2003 ponownie powrócił do posługi duszpasterskiej w Ekumenicznej Wspólnocie Katolickiej (ECC) a w 2005 roku zainicjował powstanie Parafii Św. Franciszka i Klary. Do posługi Biskupa Przewodniczącego i wyświęcony do episkopatu został w czasie Synodu EWK w Denwer w 2014 roku.

Wśród zaproszonych gości na uroczyste wprowadzenie w urząd Biskupa Przewodniczącego jest m.in. Jim Winkler, Prezes i Sekretarz Generalny Narodowej Rady Kościołów w USA (Odpowiednika Polskiej Rady Ekumenicznej), do której należy również Ekumeniczna Wspólnota Katolicka.

Prosimy was o modlitwę za nowego Biskupa Przewodniczącego oraz za całą Ekumeniczną Wspólnotę Katolicką, której członkiem jest m.in. Reformowany Kościół Katolicki w Polsce.