List Biskupa Franciszka do Grupy Stonewall


Franciszek

 

Niedawno zmarł brytyjski neurolog mieszkający w Stanach Zjednoczonych – Oliver Sacks. Pomógł on pokoleniom otworzyć się na różnice międzyludzkie na świecie. W ten sposób, nauczył nas empatii. Do późnego wieku nie ujawnił on, że jest gejem, a zrobił to dopiero, gdy dowiedział się, że umiera. Wcześniej zachowywał tą informację dla siebie. Zakładam, że był pewien, iż jego odmienności nie zostaną zaakceptowane przez świat. Wyjaśnił, że gdy był młodym mężczyzną, jego matka, otrodoksyjna Żydówka, odkryła jego preferencje i powiedziała młodemu Oliverowi: „Jesteś obrzydliwością! Żałuję, że w ogóle się urodziłeś“. Była ona zaznajomiona z Księgą Kapłańską (20,13), w której czytamy: „Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli.”. Jej religia wspierała wykluczenie Olivera.

Pomimo tego, że stwierdzenie matki ubodło Olivera, wiedział on, że nie jest obrzydliwością. Ufając swojej nieodłącznej godności, odszedł od religii i zdecydował się odrzucić to, kim był. Jak wiemy, taki scenariusz nie odnosi się tylko do ortodoksyjnych rodzin żydowskich. To dzieje się również w katolickiej społeczności. Katolicy też odchodzą od Kościoła. W imię Boga, apeluję do wszystkich katolików, aby byli otwarci na możliwość, że to, co myślicie (lub zostaliście nauczeni), że jest obrzydliwością, nie musi być obrzydliwością. To może być w rzeczywistości ukrytym darem od Boga.

Zmiana w pojmowaniu obrzydliwości, nie jest nowa dla chrześcijaństwa; w rzeczywistości proces ten był w awangardzie i centrum Kościoła od początku jego drogi. W Dziejach Apostolskich (rozdział 10), apostoł Piotr pisze o sprawie Korneliusza, którego czyny zostały uznane za obrzydliwość. Piotr jest w końcu w stanie zmienić swój sposób myślenia z powodu dwóch kwestii. Po pierwsze, miał szansę poznać Korneliusza. Piotr zaufał swojemu własnemu doświadczeniu po poznaniu Korneliusza i zobaczył, że Duch Święty był obecny w tym człowieku. Po drugie, Piotr usłyszał głos Boga, mówiącego do niego osobiście. Kiedy Piotr spał, Anioł Pański ukazał mu, że to co kiedyś uznawał za obrzydliwość, w rzeczywistości nią nie jest. Jako że Piotr był gotów pozwolić Bogu przemawiać w tej chwili i przebić się przez jego wcześniejsze przekonania (które zresztą nabył od swoich religijnych starszych), był on w stanie usłyszeć: „Co Bóg stworzył czystym, Tobie nie wolno nazywać nieczystym.” (Dz 10:15)

Dla ludzi wiary życiowymi umiejętnościami są prawdziwe poznawanie innych i słuchanie Boga, gdy mówi On w teraźniejszości. Strach powstrzymuje nas od praktykowania obu tych umiejętności. Jeśli ufamy własnemu doświadczaniu z innymi ludźmi, jesteśmy w stanie dostrzec, kiedy są dobrzy. Jeśli wierzymy naszemu własnemu doświadczaniu Boga, możemy usłyszeć Boga wzywającego nas do przyjęcia innych – tych, którzy mogą wydawać się różni od nas.

Błogosławię wszystkim moim siostrom i braciom w Polsce! Kochajcie i doceniajcie wspaniałe osoby homoseksualne, biseksualne i transpłciowe wokół siebie! Ich rozumienie „odmienności”, jak potwierdza życie Olivera Sacksa i apostoła Piotra, ukazuje bardziej wyrozumiałą rodzinę, a także bardziej kochającego Boga niż wcześniej pozwalaliśmy sobie dostrzegać.

Biskup Franciszek Krebs

 

List został przetłumaczony przez członków i członkinie Grupy Stonewall.
Polecamy stronę internetową Grupy Stonewall.