Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego


Wniebowstapienie

„A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba” (Łk 24,51).

40 dni po Niedzieli Zmartwychwstania spotkamy się aby wpatrywać się w niebo, do którego wstępuje w chwale Chrystus i posyła nas abyśmy głosili słowo prawdy i włączali w relację Trójcy Świętej przez chrzest święty.

W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, którą w naszym Kościele obchodzimy zgodnie z tradycją 40 dni po Wielkiej Nocy tj. w czwartek 14 maja zapraszamy na Eucharystię o godz. 18.30 w naszej kaplicy w Poznaniu przy ul. Święty Wojciech 25/7.

Każdy jest oczekiwany i mile widziany.