9. Dni Modlitwy


Duch Święty
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy przez 9 dni przed Niedzielą Zesłania Ducha Świętego. 

Będziemy w tym czasie modlić się o nieustanne pobudzanie Kościoła przez moc Ducha Świętego aby wypełniał swoją misję i głosił miłość i zwycięstwo Chrystusa.

Spotykać się będziemy codziennie o godz. 18.30 (z wyjątkiem niedzieli 17 V) od piątku (15 V) po uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego aż do Wigilii Niedzieli Zesłania Ducha Świętego (23 V), którą rozpoczniemy świętowanie Pięćdziesiątnicy, czyli Zesłania Ducha Świętego.

Spotykamy się w naszej kaplicy w Poznaniu przy ul. Święty Wojciech 25/7

Każdy jest mile widziany!