Kalendarz Liturgiczny


swieci

Pobierz Kalendarz Liturgiczny z czytaniami na rok 2024 w formacie PDF

Pobierz Kalendarz Liturgiczny z czytaniami na rok 2023 w formacie PDF

Pobierz Kalendarz Liturgiczny z czytaniami na rok 2021 w formacie PDF

Pobierz Kalendarz Liturgiczny z czytaniami na rok 2022 w formacie PDF

Styczeń
1. UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA JEZUSOWI
2. Bazylego Wielkiego, biskupa i Grzegorza z Nazjanzu, biskupa.
3. Mariana Piątkowskiego, prezbitera.
4. Grzegorz z Langres, biskupa.
5. Synkletyki, mniszki.
6. EPIFANIA – OBJAWIENIE PAŃSKIE
12. Elreda z Rievaulx, mnicha.
13. EPIFANIA NAD JORDANEM (ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO); Hilarego, biskupa i teologa.
14. Nino, apostołki Gruzji.
15. Marcina Lutra Kinga, działacza społecznego, męczennika.
17. Antoniego i Pachomiusza, mnichów.
18. Wyznanie Świętego Piotra / TYDZIEŃ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
20. Sebastiana, męczennika.
25. Nawrócenie Świętego Pawła
26. Tymoteusza i Tytusa, biskupów.
27. Jana Chryzostoma, biskupa.
28. Amalie von Lasaulx
29. Tomasza z Akwinu, prezbitera i teologa.

Luty
1. Brygidy z Kildare, mniszki.
2. UROCZYSTOŚĆ HYPAPANTE – SPOTKANIE PAŃSKIE (OFIAROWANIE PAŃSKIE)
3. Błażeja, biskupa i męczennika oraz Oskara, biskupa.
5. Agaty, męczennicy.
6. Doroty, męczennicy.
7. Felicji Sierackiej, zakonnicy.
8. Józefiny Bakhity, zakonnicy.
10. Scholastyki, mniszki.
12. Doroty Stang, zakonnicy i męczennicy.
14. CYRYLA, MNICHA, I METODEGO, BISKUPA, APOSTOŁÓW SŁOWIAN.
15. Filemona misjonarza oraz Onezyma biskupa Efezu.
21. Jerzego Nowosielskiego, ikonopisarza.
23. Polikarpa, biskupa i męczennika.
28. Johann Joseph Ignaz von Döllinger, prezbitera, inicjatora ruchu starokatolickiego.

Marzec
5. Gerazyma, mnicha.
7. Perpetui i Felicyty, męczennic.
11. Matek i Ojców monastycyzmu.
12. Grzegorza Wielkiego, biskupa Rzymu.
17. Patryka, biskupa i apostoła Irlandii.
18. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i teologa.
19. Józefa z Nazaretu, męża Marii i opiekuna Jezusa.
24. Oskara Romero, biskupa i męczennika
25. ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
26. Dobrego Łotra
27. Mistrza Ekharta, mistyka; Męczenników Trapistów z Tibhirine
30. Jana Klimaka, mnicha.

Kwiecień
1. Maria Egipcjanka, mniszka oraz Melitona z Sardes, biskupa.
2. Franciszka z Paoli, mnicha.
4. Izydora z Sewilli, biskupa.
6. Jacques Fescha, wyznawcy.
9. Achacego z Amidy, biskupa; Dietricha Bonhoeffera, prezbitera, męczennika i teologa.
23. Wojciecha, biskupa i męczennika.
25. Marka Ewangelisty.
28. Joanny Beretty Molla, wyznawczyni.
29. Katarzyny ze Sieny, zakonnicy.
30. Jakuba z Paradyża, mnicha.

Maj
2. Atanazego z Aleksandrii, biskupa i teologa.
3. WSPOMNIENIE PIERWSZEGO NABOŻEŃSTWA RKK W POLSCE (2007)
4. Michała Giedroycia, zakonnika.
6. Ewodiusza, biskupa Antiochii; Leona Józefa Suenensa, biskupa.
8. Julianny z Norwich, mistyczki.
10. Józefa Padewskiego – Podeszwy, biskupa starokatolickiego i męczennika.
14. Macieja Apostoła.
15. Róży Marii Czackiej, zakonnica.
17. Junii i Andronika, apostołów.
20. Wspomnienie I Soboru Ekumenicznego w Nicei (325)
21. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika.
22. Rity, zakonnicy i mistyczki.
24. Wincentego z Lerynu, mnicha i teologa, patrona starokatolicyzmu.
25. Bedy Czcigodnego, mnicha.
26. Kwadrata Apologety, biskupa; Augustyna z Canterbury, biskupa; Karp z Berei, biskup.
29. Urszuli Ledóchowskiej, zakonnicy.
31. Wspomnienie Spotkania Marii Bogurodzicy i Elżbiety.

Czerwiec
1. Justyna, męczennika.
2. ŚWIĘTO JORDANA Z POZNANIA, BISKUPA I APOSTOŁA POLSKI.
5. Bonifacego Winfryda, biskupa i apostoła Niemiec, męczennika.
6. Marii Karłowskiej, zakonnicy.
10. Efrema Syryjczyka, diakona i teologa; Bogumiła z Dobrowa, biskupa.
11. Barnaby, apostoła.
13. Antoniego z Padwy, prezbitera i zakonnika.
15. Jolanty z Gniezna, mniszki.
17. Alberta Chmielowskiego, zakonnika.
19. Romualda, mnicha.
23. 222 męczenników chińskich.
24. Narodzenie Jana Chrzciciela.
27. Cyryla z Aleksandrii, biskupa.
28. Ireneusza, biskupa Lyonu i męczennika.
29. PIOTRA I PAWŁA APOSTOŁÓW.
30. Ottona z Bambergu, apostoła Pomorza.

Lipiec
1. Adolfa Thürlingsa, prezbitera, kompozytora, autora starokatolickich tekstów liturgicznych oraz Antonio Rosmini-Serbati, prezbitera.
3. TOMASZA APOSTOŁA.
4. Carlosa Duarte Costy, biskupa, inicjatora ruchu starokatolickiego w Brazylii.
6. Jana Husa, prezbitera i męczennika.
7. Atenagorasa I, biskupa Konstantynopola.
11. ŚWIĘTO BENEDYKTA Z NURSJI.
12. Brunona z Kwerfurtu, biskupa i męczennika oraz Sergiusza Bułgakowa, teologa.
14. Cicely Saunders, założycielka Hospicjum Świętego Krzysztofa w Londynie.
15. Bonawentury, zakonnika i teologa.
17. Andrzeja Świerada i Benedykta, mnichów.
19. Grzegorza z Nyssy, biskupa i jego siostry Makryny, diakonki; Serafina z Sarowa, mnicha.
20. Eliasza, proroka.
22. ŚWIĘTO MARII MAGDALENY, APOSTOŁKI APOSTOŁÓW.
23. Jana Kasjana, mnicha; Brygidy, mniszki.
25. Jakuba Apostoła; Diakonki Olimpii.
26. Jacques’a a Hamela, prezbitera i męczennika oraz Rodziców Bogurodzicy.
29. Marii, Marty i Łazarza z Betanii, przyjaciół Jezusa Chrystusa.
30. Piotra Chryzologa, biskupa i teologa.
31. Bartolomé de Las Casas, zakonnika i misjonarza.

Sierpień
1. Edwarda Herzoga, biskupa i organizatora Kościoła starokatolickiego w Szwajcarii.
3. Lidii, wyznawczyni.
5. Edmunda Bojanowskiego, wyznawcy.
6. UROCZYSTOŚĆ PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
7. Angelika Arnauld, ksieni z Opactwa Port Royal
8. Dominika, zakonnika.
9. Teresy Benedykty od Krzyża, mniszki i filozofki oraz Franza Jägerstättera, rolnika, męczenników II Wojny Światowej.
10. Wawrzyńca, diakona i męczennika.
11. Klary, zakonnicy; John Henry Newman, biskupa i teologa.
12. Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, zakonników i męczenników.
15. ŚWIĘTO ZAŚNIĘCIA BOGURODZICY.
16. Rogera z Taizé, mnicha oraz Ryszarda, biskup Chichester
20. Bernard z Clairvaux, mnicha.
24. Bartłomieja Apostoła.
26. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, mniszki.
27. Moniki z Tagasty, wyznawczyni.
28. Augustyna z Hippony, biskupa.
29. Mojżesza Etiopczyka, mnicha i prezbitera.

Wrzesień
1. Rut, wyznawczyni.
3. Febe, diakonki.
4. Roberta Schumana, wyznawcy.
5. Teresy z Kalkuty, zakonnicy.
8. Narodzenie Bogurodzicy.
9. Aleksandra Mienia, prezbitera i męczennika.
14. UROCZYSTOŚĆ KRZYŻA ŚWIĘTEGO.
15. Cypriana, biskupa Kartaginy i męczennika.
17. Hildegardy z Bingen, mniszki i mistyczki.
18. Józefa z Kupertynu, zakonnika.
19. Rocznica powstania Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej (2003 r.)
20. Henri Nouwena, prezbitera.
21. Mateusza Apostoła i Ewangelisty.
23. Bernardyny Marii Jabłońskiej, zakonnicy.
24. Rocznica podpisania Deklaracji Utrechckiej Kościołów starokatolickich (1889)
26. Kosmy i Damiana, lekarzy i męczenników.
27. Wincentego à Paulo, zakonnika.
29. ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW I ANIOŁÓW BOŻYCH.
30. Hieronima, tłumacza Pisma Świętego i apologety.

Październik
1. Teresy od Dzieciątka Jezus, zakonnicy i teolożki.
4. Franciszka z Asyżu, diakona i zakonnika.
5. Sergiusza i Bachusa, męczenników.
6. Brunona z Kolonii, mnicha.
7. Chiara Luce Badano, wyznawczyni.
9. Abrahama Patriarchy i Sary jego żony.
11. Filipa, diakona.
12. Radzyma Gaudentego, biskupa.
15. Teresy z Avila, mniszki i reformatorki życia zakonnego; Samuela Szereszewskiego, biskupa.
17. Ignacego, biskupa Antiochii i męczennika.
18. Łukasza Ewangelisty.
23. Jakuba Apostoła, pierwszego biskupa Jerozolimy, męczennika.
27. Jana Czuby, prezbitera, misjonarza, męczennika.
28. Szymona i Judy Apostołów.
29. Emmanuelle – Madeleine Cinquin, zakonnicy.

Listopad
1. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
2. Wszystkich Wiernych Zmarłych.
4. Henryka Knapika, teologa (+2014)
7. Wilibrorda, biskupa Utrechtu. Dzień modlitwy za wspólnoty starokatolickie na świecie.
10. Leona, biskupa Rzymu i teologa.
11. Marcina, biskupa Tours.
12. Pierwszych Pięciu Męczenników Polskich, mnichów i misjonarzy.
14. Wszystkich współczesnych męczenników.
19. Hildy z Whitby, mniszki; Mechtyldy z Magdeburga, beginki i mistyczki.
22. Cliva Staples Lewisa, pisarza i apologety.
23. Kolumbana, mnicha.
24. Grzegorza Peradze, prezbitera i męczennika.
27. Grzegorza Palamasa, biskupa.
29. Doroty Day, wyznawczyni.
30. Andrzeja Apostoła.

Grudzień
1. Karola de Foucauld, mnicha.
3. Franciszka Ksawerego, prezbitera i misjonarza.
4. Jana z Damaszku, mnicha i teologa.
5. Klemensa z Aleksandrii, mnicha i teologa.
6. Mikołaja, biskupa Miry.
7. Ambrożego, biskupa Mediolanu i teologa.
8. POCZĘCIE BOGURODZICY.
10. Tomasza Mertona, mnicha.
13. Łucji, dziewicy.
14. Jana od Krzyża, zakonnika i reformatora życia zakonnego.
15. Catherine de Hueck Doherty, wyznawczyni.
17. Jana de Matha, zakonnika.
19. Fryderyk von Schulte, teologa starokatolickiego, wyznawcy.
24. Adama i Ewy, pierwszych rodziców; Charbela, mnicha.
25. UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO.
26. Szczepana, diakona i męczennika.
27. Jana Apostoła i Ewangelisty.
28. Niewinnych Dzieci Betlejemskich.
29. Tomasza Becketa, biskupa Canterbury.
31. Sylwestra, biskupa Rzymu.