Kalendarz Liturgiczny


swieci

Pobierz Kalendarz Liturgiczny z czytaniami na rok 2021 w formacie pdf.

Styczeń
1 UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA JEZUSOWI
2 Bazylego Wielkiego, biskupa i Grzegorza z Nazjanzu, biskupa.
3 Mariana Piątkowskiego, prezbitera.
4 Grzegorz z Langres, biskupa.
5 Synkletyki, mniszki.
6 EPIFANIA – OBJAWIENIE PAŃSKIE
12 Elreda z Rievaulx, mnicha.
13 Hilarego, biskupa i teologa.
14 Nino, apostołki Gruzji.
15 Marcina Lutra Kinga, działacza społecznego, męczennika.
17 Antoniego i Pachomiusza, mnichów.
18 Wyznanie Świętego Piotra / TYDZIEŃ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
20 Sebastiana, męczennika.
25 Nawrócenie Świętego Pawła
26 Tymoteusza i Tytusa, biskupów.
27 Jana Chryzostoma, biskupa.
28 Amalie von Lasaulx
29 Tomasza z Akwinu, prezbitera i teologa.

Luty
1 Brygidy z Kildare, mniszki.
2 UROCZYSTOŚĆ HYPAPANTE – SPOTKANIE PAŃSKIE (OFIAROWANIE PAŃSKIE)
3 Błażeja, biskupa i męczennika oraz Oskara, biskupa.
5 Agaty, męczennicy.
6 Doroty, męczennicy.
7 Felicji Sierackiej, zakonnicy.
8 Józefiny Bakhity, zakonnicy.
10 Scholastyki, mniszki.
12 Doroty Stang, zakonnicy i męczennicy.
14 CYRYLA, MNICHA, I METODEGO, BISKUPA, APOSTOŁÓW SŁOWIAN.
15 Filemona misjonarza oraz Onezyma biskupa Efezu.
21 Jerzego Nowosielskiego, ikonopisarza.
23 Polikarpa, biskupa i męczennika.
28 Johann Joseph Ignaz von Döllinger, prezbitera, inicjatora ruchu starokatolickiego.

Marzec
5 Gerazyma, mnicha.
7 Perpetui i Felicyty, męczennic.
11 Matek i Ojców monastycyzmu.
12 Grzegorza Wielkiego, biskupa Rzymu.
17 Patryka, biskupa i apostoła Irlandii.
18 Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i teologa.
19 Józefa z Nazaretu, męża Marii i opiekuna Jezusa.
24 Oskara Romero, biskupa i męczennika
25 ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
26 Dobrego Łotra
27 Mistrza Ekharta, mistyka; Męczenników Trapistów z Tibhirine
30 Jana Klimaka, mnicha.

Kwiecień
1 Maria Egipcjanka, mniszka oraz Melitona z Sardes, biskupa.
2 Franciszka z Paoli, mnicha.
4 Izydora z Sewilli, biskupa.
6 Jacques Fescha, wyznawcy.
9 Achacego z Amidy, biskupa; Dietricha Bonhoeffera, prezbitera, męczennika i teologa.
23 Wojciecha, biskupa i męczennika.
25 Marka Ewangelisty.
28 Joanny Beretty Molla, wyznawczyni.
29 Katarzyny ze Sieny, zakonnicy.
30 Jakuba z Paradyża, mnicha.

Maj
2 Atanazego z Aleksandrii, biskupa i teologa.
3 WSPOMNIENIE PIERWSZEGO NABOŻEŃSTWA RKK W POLSCE (2007)
4 Michała Giedroycia, zakonnika.
6 Ewodiusza, biskupa Antiochii; Leona Józefa Suenensa, biskupa.
8 Julianny z Norwich, mistyczki.
10 Józefa Padewskiego – Podeszwy, biskupa starokatolickiego i męczennika.
14 Macieja Apostoła.
15 Róży Marii Czackiej, zakonnica.
17 Junii i Andronika, apostołów.
20 Wspomnienie I Soboru Ekumenicznego w Nicei (325)
21 Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika.
22 Rity, zakonnicy i mistyczki.
24 Wincentego z Lerynu, mnicha i teologa, patrona starokatolicyzmu.
25 Bedy Czcigodnego, mnicha.
26 Kwadrata Apologety, biskupa; Augustyna z Canterbury, biskupa; Karp z Berei, biskup.
29 Urszuli Ledóchowskiej, zakonnicy.
31 Wspomnienie Spotkania Marii Bogurodzicy i Elżbiety.

Czerwiec
1 Justyna, męczennika.
2 ŚWIĘTO JORDANA Z POZNANIA, BISKUPA I APOSTOŁA POLSKI.
5 Bonifacego Winfryda, biskupa i apostoła Niemiec, męczennika.
6 Marii Karłowskiej, zakonnicy.
10 Efrema Syryjczyka, diakona i teologa; Bogumiła z Dobrowa, biskupa.
11 Barnaby, apostoła.
13 Antoniego z Padwy, prezbitera i zakonnika.
15 Jolanty z Gniezna, mniszki.
17 Alberta Chmielowskiego, zakonnika.
19 Romualda, mnicha.
23 222 męczenników chińskich.
24 Narodzenie Jana Chrzciciela.
27 Cyryla z Aleksandrii, biskupa.
28 Ireneusza, biskupa Lyonu i męczennika.
29 PIOTRA I PAWŁA APOSTOŁÓW.
30 Ottona z Bambergu, apostoła Pomorza.

Lipiec
1 Adolfa Thürlingsa, prezbitera, kompozytora, autora starokatolickich tekstów liturgicznych oraz Antonio Rosmini-Serbati, prezbitera.
3 TOMASZA APOSTOŁA.
4 Carlosa Duarte Costy, biskupa, inicjatora ruchu starokatolickiego w Brazylii.
6 Jana Husa, prezbitera i męczennika.
7 Atenagorasa I, biskupa Konstantynopola.
11 ŚWIĘTO BENEDYKTA Z NURSJI.
12 Brunona z Kwerfurtu, biskupa i męczennika oraz Sergiusza Bułgakowa, teologa.
14 Cicely Saunders, założycielka Hospicjum Świętego Krzysztofa w Londynie.
15 Bonawentury, zakonnika i teologa.
17 Andrzeja Świerada i Benedykta, mnichów.
19 Grzegorza z Nyssy, biskupa i jego siostry Makryny, diakonki; Serafina z Sarowa, mnicha.
20 Eliasza, proroka.
22 ŚWIĘTO MARII MAGDALENY, APOSTOŁKI APOSTOŁÓW.
23 Jana Kasjana, mnicha; Brygidy, mniszki.
25 Jakuba Apostoła; Diakonki Olimpii.
26 Jacques’a a Hamela, prezbitera i męczennika oraz Rodziców Bogurodzicy.
29 Marii, Marty i Łazarza z Betanii, przyjaciół Jezusa Chrystusa.
30 Piotra Chryzologa, biskupa i teologa.
31 Bartolomé de Las Casas, zakonnika i misjonarza.

Sierpień
1 Edwarda Herzoga, biskupa i organizatora Kościoła starokatolickiego w Szwajcarii.
3 Lidii, wyznawczyni.
5 Edmunda Bojanowskiego, wyznawcy.
6 UROCZYSTOŚĆ PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
7 Angelika Arnauld, ksieni z Opactwa Port Royal
8 Dominika, zakonnika.
9 Teresy Benedykty od Krzyża, mniszki i filozofki oraz Franza Jägerstättera, rolnika, męczenników II Wojny Światowej.
10 Wawrzyńca, diakona i męczennika.
11 Klary, zakonnicy; John Henry Newman, biskupa i teologa.
12 Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, zakonników i męczenników.
15 ŚWIĘTO ZAŚNIĘCIA BOGURODZICY.
16 Rogera z Taizé, mnicha oraz Ryszarda, biskup Chichester
20 Bernard z Clairvaux, mnicha.
24 Bartłomieja Apostoła.
26 Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, mniszki.
27 Moniki z Tagasty, wyznawczyni.
28 Augustyna z Hippony, biskupa.
29 Mojżesza Etiopczyka, mnicha i prezbitera.

Wrzesień
1 Rut, wyznawczyni.
3 Febe, diakonki.
4 Roberta Schumana, wyznawcy.
5 Teresy z Kalkuty, zakonnicy.
8 Narodzenie Bogurodzicy.
9 Aleksandra Mienia, prezbitera i męczennika.
14 UROCZYSTOŚĆ KRZYŻA ŚWIĘTEGO.
15 Cypriana, biskupa Kartaginy i męczennika.
17 Hildegardy z Bingen, mniszki i mistyczki.
18 Józefa z Kupertynu, zakonnika.
19 Rocznica powstania Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej (2003 r.)
20 Henri Nouwena, prezbitera.
21 Mateusza Apostoła i Ewangelisty.
23 Bernardyny Marii Jabłońskiej, zakonnicy.
24 Rocznica podpisania Deklaracji Utrechckiej Kościołów starokatolickich (1889)
26 Kosmy i Damiana, lekarzy i męczenników.
27 Wincentego à Paulo, zakonnika.
29 ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW I ANIOŁÓW BOŻYCH.
30 Hieronima, tłumacza Pisma Świętego i apologety.

Październik
1 Teresy od Dzieciątka Jezus, zakonnicy i teolożki.
4 Franciszka z Asyżu, diakona i zakonnika.
5 Sergiusza i Bachusa, męczenników.
6 Brunona z Kolonii, mnicha.
7 Chiara Luce Badano, wyznawczyni.
9 Abrahama Patriarchy i Sary jego żony.
11 Filipa, diakona.
12 Radzyma Gaudentego, biskupa.
15 Teresy z Avila, mniszki i reformatorki życia zakonnego; Samuela Szereszewskiego, biskupa.
17 Ignacego, biskupa Antiochii i męczennika.
18 Łukasza Ewangelisty.
23 Jakuba Apostoła, pierwszego biskupa Jerozolimy, męczennika.
27 Jana Czuby, prezbitera, misjonarza, męczennika.
28 Szymona i Judy Apostołów.
29 Emmanuelle – Madeleine Cinquin, zakonnicy.

Listopad
1 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
2 Wszystkich Wiernych Zmarłych.
4 Henryka Knapika, teologa (+2014)
7 Wilibrorda, biskupa Utrechtu. Dzień modlitwy za wspólnoty starokatolickie na świecie.
10 Leona, biskupa Rzymu i teologa.
11 Marcina, biskupa Tours.
12 Pierwszych Pięciu Męczenników Polskich, mnichów i misjonarzy.
14 Wszystkich współczesnych męczenników.
19 Hildy z Whitby, mniszki; Mechtyldy z Magdeburga, beginki i mistyczki.
22 Cliva Staples Lewisa, pisarza i apologety.
24 Grzegorza Peradze, prezbitera i męczennika.
27 Grzegorza Palamasa, biskupa.
29 Doroty Day, wyznawczyni.
30 Andrzeja Apostoła.

Grudzień
1 Karola de Foucauld, mnicha.
3 Franciszka Ksawerego, prezbitera i misjonarza.
4 Jana z Damaszku, mnicha i teologa.
5 Klemensa z Aleksandrii, mnicha i teologa.
6 Mikołaja, biskupa Miry.
7 Ambrożego, biskupa Mediolanu i teologa.
8 POCZĘCIE BOGURODZICY.
10 Tomasza Mertona, mnicha.
13 Łucji, dziewicy.
14 Jana od Krzyża, zakonnika i reformatora życia zakonnego.
15 Catherine de Hueck Doherty, wyznawczyni.
17 Jana de Matha, zakonnika.
19 Fryderyk von Schulte, teologa starokatolickiego, wyznawcy.
24 Adama i Ewy, pierwszych rodziców; Charbela, mnicha.
25 UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO.
26 Szczepana, diakona i męczennika.
27 Jana Apostoła i Ewangelisty.
28 Niewinnych Dzieci Betlejemskich.
29 Tomasza Becketa, biskupa Canterbury.
31 Sylwestra, biskupa Rzymu.