Co warto wiedzieć o Liturgii w RKK


Co warto wiedzieć o Liturgii Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce

1. Jesteśmy Kościołem katolickim. Oznacza to, że celebrujemy katolicką Liturgię, która przypomina sprawowane w innych Kościołach katolickich, m.in. w Kościołach starokatolickich Unii Utrechckiej, Kościele rzymskokatolickim, Kościołach anglikańskich czy w niektórych Kościołach luterańskich np. w Skandynawii. W naszej Liturgii odnajdziecie też wpływy bizantyjskie, takie jak niektóre modlitwy, gesty czy śpiewy.

2. Liturgia Eucharystii w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce składa się z czterech części:

  • Rytów chrzcielnych: znak krzyża, wzywanie Ducha Świętego, spowiedź powszechna, Kyrie Eleison z Chwała na wysokości Bogu oraz modlitwę dnia.
  • Liturgii słowa: pierwsze czytanie, psalm, drugie czytanie (w niedziele i najważniejsze święta), śpiew przed Ewangelią, proklamacja Ewangelii, homilia z dzieleniem, wyznanie wiary, modlitwa powszechną.
  • Liturgii eucharystycznej (dziękczynienia, ofiary): znak pokoju, przygotowanie darów, dialog z prefacją, sanctus, anamneza ze słowami ustanowienia, epikleza, modlitwy wstawiennicze, wielka doksologia.
  • Ryty komunii i rozesłania: Ojcze nasz, łamanie chleba z Baranku Boży, udzielanie Komunii Świętej pod dwiema postaciami, modlitwa po Komunii (odmawiana wspólnie) i błogosławieństwo z rozesłaniem.

3. Liturgia Słowa w niedziele i największe święta składa się z trzech czytań (wyjątkiem są wielkie wigilie: paschalna i pięćdziesiątnicy gdy czytań jest więcej). Na ogół są to kolejno czytanie ze Starego Testamentu, Listów Apostolskich i Ewangelii.

4. Po Ewangelii następuje homilia, zaś po homilii dzielenie – przestrzeń, by każda osoba ze zgromadzonych na Liturgii zabrała głos i dała świadectwo swojemu osobistemu doświadczeniu, wyrażając w gronie wspólnoty, co mu/jej powiedziało tego dnia Słowo. (Więcej na temat dzielenia dowiesz się tutaj.)

5. Po dzieleniu i wyznaniu wiary następuje modlitwa powszechna. Każdy jest zaproszony, by wypowiedzieć w tym czasie swoje intencje, powierzając je Bogu we wspólnej modlitwie.

6. Po modlitwie powszechnej następuje przekazanie znaku pokoju. W poznańskiej wspólnocie zwykle przekazujemy go sobie braterskim/siostrzanym uściskiem, ale nie jest to absolutnie żaden wymóg. Możesz go przekazać także podaniem dłoni, skinieniem głowy, uśmiechem z dystansu, albo w dowolny inny sposób, jaki jest dla Ciebie komfortowy. Po przekazaniu znaku pokoju dezynfekujemy sobie ręce – pamiętamy, by naśladować Chrystusa również w dbaniu o siebie nawzajem.

7. Eucharystię przyjmujemy pod dwiema postaciami. Najpierw przyjmujemy Ciało Chrystusa na złożone dłonie (prawa pod lewą lub lewa pod prawą), następnie zanurzamy Je w kielichu z Krwią Chrystusa.

8. Istnieje możliwość przyjęcia Krwi Pańskiej pod postacią konsekrowanego napoju z winogron bez zawartości alkoholu, jeśli dana osoba z dowolnych względów nie chce/nie może przyjąć komunii pod postacią wina. Przed Liturgią należy o tym poinformować celebransa lub inną osobę ze wspólnoty.

9. Praktykujemy gościnność eucharystyczną: do Stołu Pańskiego – przyjmowania Eucharystii – zaproszona jest każda osoba, która została ochrzczona w Kościele wyznającym wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego określoną przez Pierwszy Sobór Powszechny w 325 roku.

10. Uważamy także Eucharystię za bezpośredni dar samego Jezusa Chrystusa dla każdego człowieka. Decyzja o przystąpieniu do Stołu Pańskiego dokonuje się w sercu i sumieniu każdego z nas, i nikt trzeci – ani kapłan, ani wspólnota, ani uznawane przezeń doktryny – nie mają prawa orzekania, czy jesteśmy godni przyjąć zaproszenie Pana do eucharystycznej uczty.

11. Sakrament spowiedzi praktykujemy w formie spowiedzi powszechnej na początku liturgii. Można też spotkać się z prezbiterem lub biskupem, aby celebrować sakrament pojednania ze spowiedzią indywidualną.

12. Przebieg Liturgii znajdziecie w Adoramusach, czyli naszych „książeczkach modlitewnych”, które udostępniamy podczas nabożeństw. W nich znajduje się również nasz śpiewnik.

13. Zachęcamy do zadawania pytań i dzielenia się spostrzeżeniami – jeśli coś jest niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej o jakimkolwiek aspekcie nabożeństwa, albo zwyczajnie porozmawiać o swoich przemyśleniach związanych z Liturgią, jesteśmy tu dla ciebie.

14. Każda osoba jest mile widziana!

przygotowała: Aleksandra Jarosz