Ucho Paschalne | Rozważanie Słowa Bożego


Lectio Divina | 24 marca 2023 roku | Marek Mazur

Bojaźń Boża źródłem błogosławieństwa (Ps 34, 17-18.19-20.21 i 23)

Oblicze Pana zwrócone przeciw złoczyńcom,
by usunąć z ziemi nawet pamięć o nich.
Wołają sprawiedliwi, i Pan ich wysłuchuje,
z wszystkich ich udręk wyzwala ich.

Pan jest blisko skruszonych w sercu,
ocali upadłych na duchu.
Liczne są udręki sprawiedliwych,
a ze wszystkich wybawi ich.

Pan strzeże każdej ich kości,
ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu.
Pan ocali życie sług swoich,
nigdy nie pobłądzą ci wszyscy, którzy nadzieję w Nim pokładają.

Rozważanie

Ten tydzień rozpoczął się Niedzielą Laetare, która jest w pewnym sensie półmetkiem naszego okresu przygotowania paschalnego. Kolorem liturgicznym jest różowy, który jest fioletem wymieszanym z bielą i symbolizuje radość pośród pokuty. Z jednej strony połowa naszego przygotowania paschalnego jest już za nami, ale dalej towarzyszy nam okres pogłębionej refleksji przed nadejściem Wielkiego Tygodnia. Wybrany na dzisiaj psalm moim zdaniem oddaje charakter tego czasu – przypomina o Bożej opiece dla swoich wiernych i przypomina, dlaczego uciekamy się po Jego błogosławieństwo.

Dzisiejszy psalm poprzedza adnotacja o treści: „Dla Dawida, kiedy się zmienił, udając u Abimeleka szaleńca, tak że, wypuszczony mógł odejść” (Ps 34, 1). Jest on zatem pieśnią dziękczynną za ocalenie Dawida przed uwięzieniem. Wstęp do tego fragmentu przypomina o tym, że Bóg broni sprawiedliwych i sprzeciwia się złoczyńcom, a także, że wybawi postępujących sprawiedliwie i będzie ich strzegł. Rozumiem go jako zachętę do tego, żeby w życiu postępować zgodnie z własnym sumieniem, nawet jeżeli oznacza to chwilowe niedogodności wynikające z naszych decyzji. Dostrzegam również  tutaj przestrogę przed wykorzystywaniem sprawiedliwego dla własnych korzyści, ponieważ w takim przypadku Bóg zwróci się przeciw nam.

Dobrym przykładem takiego sprawiedliwego jest wspominany dzisiaj biskup i męczennik Oskar Romero, który w swojej działalności pasterskiej stawał w obronie praw człowieka w Salwadorze. Przez wiele lat, pomimo organizowanych na niego zamachów, udawało mu się walczyć o równe prawa i sprzeciwiać mieszaniu Kościoła do polityki. Według mnie jedynym powodem, dla którego udawało mu się tak długo walczyć w słusznej sprawie, było rozpoznanie przez Boga jego czynów i Jego szczególna opieka. Niestety ostatecznie doszło do udanego zamachu, w wyniku którego Oskar Romero stracił życie. Wierzę natomiast, że w uznaniu jego zasług i wystawiania się na niebezpieczeństwo w imię obrony praw człowieka w Salwadorze, zyskał odpowiednią nagrodę w Niebie.

W moim życiu nie byłem na szczęście wystawiony na tak ogromną próbę, żeby ryzykować życie w obronie moich wartości chrześcijańskich. Codziennie jednak, podobnie jak większość ludzi żyjących na tym świecie, staję przed wyborami pomiędzy “bardziej etycznie” czy “bardziej tanio”. Ewentualnie mniej etycznie – a więcej pieniążków. Przykładem tego mogłaby być jedna z moich prac, która zdecydowanie mijała się z moimi normami etycznymi. Owszem, praca ta przynosiła dosyć dobre – jak na warunki rynkowe – dochody, ale świadomość zarabiania na nieszczęściu drugiego człowieka i atmosfera takiej pracy zdecydowanie powodowała odczucie wyjścia poza Boże błogosławieństwo.

Przytoczone przykłady męczeństwa czy etyki pracy to nie jedyne sposoby, żeby stać się sprawiedliwym w oczach Boga. Nie trzeba od razu wprowadzać ogromnych zmian w swoim życiu. Moim zdaniem wystarczy również zwracać uwagę na drobne rzeczy, które sprawiają, że ten świat może stać się dla kogoś lepszym. Dla mnie na przykład cenniejszym od jakiejkolwiek promocji w sklepie osiedlowym jest uśmiech kasjerki, która już od mojego wejścia do sklepu wie, że usłyszy od dawna w tej instytucji niesłyszane „Dzień dobry” i „Dziękuję”. Tak samo jak przygotowanie dla kogoś jedzenia czy telefon do krewnego – wszystko to może komuś „zrobić dzień” i sprawić, że ten świat stanie się lepszym miejscem do życia i doświadczania Bożych błogosławieństw.

Warto rozważyć

  1. Kto przychodzi Ci na myśl, kiedy czytasz o sprawiedliwych i złoczyńcach wspomnianych w psalmie?
  2. Jakie błogosławieństwa Ciebie w życiu spotkały, gdy szedłeś/szłaś „pod prąd” starając się zostać sprawiedliwym(ą)?
  3. Które z Twoich codziennych decyzji możesz zmienić, żeby uczynić ten świat lepszym?