Niedziela Palmowa


Najbliższa niedziela to Niedziela Palmowa, rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia, w czwartek, 6 kwietnia wieczorem, rozpoczniemy Święte Triduum Paschalne. Serdecznie zapraszamy do wspólnego celebrowania tych najważniejszych świąt w naszym Kościele.

Jeśli nie możesz spędzić tego dnia z lokalną wspólnotą zachęcamy do modlitwy Iubilate Domino (Liturgia domowa Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce) przygotowanym na Niedzielę Palmową: POBIERZ