Komentarz biblijny


Mamy swojego człowieka w Niebie

W obyczajowości katolickiej często stosujemy różnego rodzaju obejścia tej sytuacji, kiedy nie zwracamy się bezpośrednio do Boga, ale nasze modlitwy kierujemy przez Świętych i Święte naszego Kościoła, przez Matkę Boską szukając tej ludzkiej twarzy, przez którą możemy przekazać nasze modlitwy.

Czytaj dalej

Jest w nas głos Sprawiedliwego

Na dziesięciu, którzy mówią „kochaj”, jeden krzyczy „zabij” – ten cytat zdecydowanie nie pochodzi z żadnego kanonicznego pisma z Biblii, został zasłyszany przy barze – moim zdaniem bardzo mocno rezonuje z przesłaniem dzisiejszej Ewangelii.

Czytaj dalej

Ucho Paschalne | Nagroda dla każdego, który podąża za Nim

Ucisk ubogich. Pomyłka grzeszników (Mdr 2, 1a.12-22) Bezsensownie rozumując, mówili sobie:Nasze życie jest krótkie i pełne zmartwień,nic nie zdoła zapobiec śmierci człowieka. Zasadźmy się na sprawiedliwego,gdyż on nam przeszkadza,utrudnia nasze …

Czytaj dalej

On, który przychodzi dać nam nadzieję a nie karę

Zniesienie ofiary Starego Przymierza (Hbr 10, 4-10) Niemożliwe bowiem, aby grzechy gładziła krew wołów i kozłów. Dlatego przychodząc na świat Chrystus mówi:Nie chciałeś ofiary i daru,ale przygotowałeś Mi ciało.Całopalenia i …

Czytaj dalej

Człowiek odrzucony przez kapłanów stał się Zbawicielem

Przypowieść o dzierżawcach winnicy (Mt 21, 33-43, 45-46) Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykuł w skale tłocznię i zbudował wieżę, następnie wydzierżawił ją …

Czytaj dalej

Prawo Boże, Sąd Ostateczny i Przygotowanie Paschalne

Przepisy dotyczące kultu i życia społecznego (Kpł 19, 1-2.11-18) Następnie PAN powiedział do Mojżesza: Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, PAN, wasz Bóg. …

Czytaj dalej

Bp Franciszek na Przygotowanie Paschalne

Pozdrawiam Was serdecznie, bracia i siostry! W połowie Ewangelii św. Marka mamy punkt zwrotny. Jezus stwierdza, że w Jerozolimie czeka Go cierpienie i grozi Mu śmierć. W odpowiedzi Piotr mówi …

Czytaj dalej

I nie wódź nas na pokuszenie? – wykład prof. Kaliny Wojciechowskiej

I nie wódź nas na pokuszenie – jedna z próśb modlitwy Ojcze Nasz wzbudza w ostatnim czasie wiele dyskusji w Kościołach w Polsce. Reformowany Kościół Katolicki w Polsce w niedzielę …

Czytaj dalej

Mamy Tatę w Niebie.

Jako ludzie jesteśmy relacyjni to znaczy chcemy aby w naszym życiu byli w jakiś sposób obecni inni ludzie. Od dziecka doświadczamy relacji. Najpierw z naszymi rodzicami lub innymi opiekunami, rodzeństwem, …

Czytaj dalej

Uzdrawianie i służba.

Hi 7, 1-7 | 1 Kor 9, 16-19. 22-23 | Mk 1, 29-39* Bezpośrednio po wyjściu z synagogi udali się do domu Szymona i Andrzeja, a z nimi Jakub i …

Czytaj dalej