Teologia


Ucho Paschalne | Rozważanie Słowa Bożego

Lectio Divina | 3 marca 2023 roku | Marek Mazur Czytanie z Księgi Ezechiela: Odpowiedzialność osobista, nie dziedziczna (Ez 18, 21-28) Jeżeli występny odwróci się od wszystkich występków, których się …

Czytaj dalej

Apostolskość Kościoła

Wszyscy chrześcijanie wierzą w Kościół apostolski jako wspólnotę, której Chrystus powierzył swoje dzieło i mają poczucie, że to dzieło należy w jakiś sposób współcześnie kontynuować. Przez to wszyscy chrześcijanie uznają …

Czytaj dalej

Jezus jest Prawdą

W pierwszym liście do Tymoteusza (I Tym 6.20) czytamy zachętę, aby ten młody biskup, strzegł powierzonego depozytu wiary. Od czasów apostolskich Kościół poznawał Pana poprzez ustne głoszenie Ewangelii, zgłębiał Pisma …

Czytaj dalej

POSŁUCHAJ: O czekaniu

Adwent to okres, który często nazywamy okresem radosnego oczekiwania. Czym dla chrześcijan jest czekanie? Na co czekają chrześcijanie? Jak długo można czekać? Skąd mieć nadzieję w czekaniu? Posłuchaj rozmowy Przemka Starosty, …

Czytaj dalej

Rozważanie o Duchu Świętym

Gdy słyszysz frazę „Duch Święty” i chcesz lepiej zrozumieć co ona oznacza, kim jest ten Duch, którego nazywamy świętym musimy otworzyć nasze biblie i nie powinniśmy mieć problemu ze znalezieniem …

Czytaj dalej

Teologia z Biskupem Piotrem

Wiara potrzebuje rozumu – to jedna z ważnych zasad chrześcijaństwa, o której chcemy bardzo wyraźnie mówić w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce. We wszystkich naszych parafiach obok spotkań modlitewnych, liturgii …

Czytaj dalej

Wielka Sobota – Święty i Wielki Dzień Szabatu

Po Wielkim Piątku, dniu Męki i Śmierci Jezusa, następuje najdziwniejszy dziań w roku, Kościół nie robi praktycznie nic. Poza odmawianiem psalmów, kaplice są ogołocone, nie celebruje się Liturgii Eucharystii, nie …

Czytaj dalej

Biskup Franciszek o stworzeniu i ewolucji.

Pytanie Mariusza: Jakie jest spojrzenie na ewolucję i kreacjonizm w Ekumenicznej Wspólnocie Katolickiej? Odpowiedź bpa Franciszka Krebsa, Biskupa Przewodniczącego ECC: 1. ECC (Ekumeniczna Wspólnota Katolicka), podobnie jak wiele nierzymskich kościołów …

Czytaj dalej

Jak czytać Biblię po starokatolicku?

Jak czytać Biblię po starokatolicku – to temat spotkania, które odbyło się w ramach Pierwszej Nocy Świątyń w Poznaniu, 17 września 2017 w Kaplicy reformowanych katolików pod wezwaniem Św. Cyryla …

Czytaj dalej

Nowe książki w dziale Czytelnia

Polecamy waszej uwadze nowe książki dostępne w naszym dziale czytelnia. Publikacje Katechizm Ekumenicznych Katolików oraz Trzy Ikony Królestwa napisał Ks. Jim Farris, teolog Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej, jeden z pierwszych duchownych …

Czytaj dalej