Teologia


Katechizm ojca Jima Farrisa

Poniżej przedstawiamy fragmenty Katechizmu Ekumenicznych Katolików autorstwa ojca Jima Farrisa. Kolejne rozdziały będą sukcesywnie uzupełniane. Przedmowa Przez stulecia tradycja katechizmu służyła pomocą chrześcijanom. Wielu przywódców religijnych tworzyło takie księgi – …

Czytaj dalej

Ucho Paschalne | Rozważanie Słowa Bożego

Lectio Divina | 3 marca 2023 roku | Marek Mazur Czytanie z Księgi Ezechiela: Odpowiedzialność osobista, nie dziedziczna (Ez 18, 21-28) Jeżeli występny odwróci się od wszystkich występków, których się …

Czytaj dalej

Apostolskość Kościoła

Wszyscy chrześcijanie wierzą w Kościół apostolski jako wspólnotę, której Chrystus powierzył swoje dzieło i mają poczucie, że to dzieło należy w jakiś sposób współcześnie kontynuować. Przez to wszyscy chrześcijanie uznają …

Czytaj dalej

Jezus jest Prawdą

W pierwszym liście do Tymoteusza (I Tym 6.20) czytamy zachętę, aby ten młody biskup, strzegł powierzonego depozytu wiary. Od czasów apostolskich Kościół poznawał Pana poprzez ustne głoszenie Ewangelii, zgłębiał Pisma …

Czytaj dalej

POSŁUCHAJ: O czekaniu

Adwent to okres, który często nazywamy okresem radosnego oczekiwania. Czym dla chrześcijan jest czekanie? Na co czekają chrześcijanie? Jak długo można czekać? Skąd mieć nadzieję w czekaniu? Posłuchaj rozmowy Przemka Starosty, …

Czytaj dalej

Rozważanie o Duchu Świętym

Gdy słyszysz frazę „Duch Święty” i chcesz lepiej zrozumieć, co ona oznacza, kim jest ten Duch, którego nazywamy świętym, musimy otworzyć nasze biblie i nie powinniśmy mieć problemu ze znalezieniem …

Czytaj dalej

Teologia z Biskupem Piotrem

Wiara potrzebuje rozumu – to jedna z ważnych zasad chrześcijaństwa, o której chcemy bardzo wyraźnie mówić w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce. We wszystkich naszych parafiach obok spotkań modlitewnych, liturgii …

Czytaj dalej

Biskup Franciszek o stworzeniu i ewolucji.

Pytanie Mariusza: Jakie jest spojrzenie na ewolucję i kreacjonizm w Ekumenicznej Wspólnocie Katolickiej? Odpowiedź bpa Franciszka Krebsa, Biskupa Przewodniczącego ECC: 1. ECC (Ekumeniczna Wspólnota Katolicka), podobnie jak wiele nierzymskich kościołów …

Czytaj dalej

Jak czytać Biblię po starokatolicku?

Jak czytać Biblię po starokatolicku – to temat spotkania, które odbyło się w ramach Pierwszej Nocy Świątyń w Poznaniu, 17 września 2017 w Kaplicy reformowanych katolików pod wezwaniem Św. Cyryla …

Czytaj dalej

Nowe książki w dziale Czytelnia

Polecamy waszej uwadze nowe książki dostępne w naszym dziale czytelnia. Publikacje Katechizm Ekumenicznych Katolików oraz Trzy Ikony Królestwa napisał Ks. Jim Farris, teolog Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej, jeden z pierwszych duchownych …

Czytaj dalej