Benedyktyni Mądrości Bożej


Już 19 września 2020 roku pierwsza osoba z Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce przyjmie habit i rozpocznie nowicjat we wspólnocie Benedyktynów Mądrości Bożej.

Benedyktyni Mądrości Bożej działają od kilku lat w USA, od 2018 roku są kanonicznie uznanym zakonem w Ekumenicznej Wspólnocie Katolickiej. Przeorem i inicjatorem powstania wspólnoty jest ojciec Michael Seger.

Do wspólnoty należą osoby świeckie i wyświęcone, członkowie i członkinie Kościołów zrzeszonych w Ekumenicznej Wspólnocie Katolickiej, którzy w swoim życiu chcą się kierować Regułą Św. Benedykta.

Niczego nie przedkładać nad miłość Chrystusa

Podstawową zasadę Reguły Św. Benedykta można podsumować w dwóch zdaniach z jej tekstu: „Niczego nie przedkładać nad miłość Chrystusa” oraz „aby we wszystkim Bóg był uwielbiony”. Życie Benedyktynów Mądrości Bożej jest ukierunkowane na Chrystusa, na dzielenie się Dobrą Nowiną, przemianę życia przez Ewangelię i wzrost miłości wobec Boga i Jego oblubienicy – Kościoła.

Bliskie relacje ze wspólnotą

Święty Benedykt wzywa naśladujących go mnichów i mniszki do życia we wspólnocie. Choć benedyktyni Mądrości Bożej nie mieszkają w jednym klasztorze, to utrzymują trwałe i częste relacje, używając do tego wszystkich dostępnych im środków. Raz w miesiącu odbywa się też spotkanie całej wspólnoty, w którego czasie obok modlitwy omawiane są bieżące sprawy wspólnoty i jej członków i członkiń.

Liturgia i modlitwa

Benedyktyni Mądrości Bożej zobowiązują się do wiernej i regularnej modlitwy psalmami, która w historii przybrała formę Liturgii Godzin. Praktykują też modlitwę osobistą.

„Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń ku nim ucho swego serca”.

Tradycja monastyczna bardzo dużą uwagę przewiązuje do praktykowania ciszy i milczenia. By osiągnąć monastyczną 'świętą ciszę’ nie wystarczy przestać mówić i wyłączyć muzykę, trzeba przede wszystkim osiągnąć 'ciszę serca’, które dzięki temu będzie bardziej uważne na głos samego Boga, który przemawia w milczeniu. Bardzo pomocna praktyka w osiągnięciu tego stanu jest 'modlitwa serca’ zwana też 'modlitwą Jezusową’ czy 'medytacja chrześcijańską.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem duchowości benedyktyńskiej jest 'słuchanie’. Właśnie od słowa 'słuchaj’ rozpoczyna się Reguła. Wzajemne słuchanie to jedna z podstawowych cech benedyktynów Mądrości Bożej. Każdy brat i siostra musi być wysłuchana przed podjęciem decyzji, a przeor wspólnoty jest przede wszystkim 'pierwszym słuchającym’. To wzajemne słuchanie jest podstawa benedyktyńskiego posłuszeństwa.

Bracia i siostry w pierwszej kolejności chcą być posłuszni Bogu. Pomaga nam w tym praktyka Lectio Divina, czyli modlitewnego czytania Pisma Świętego.

Gościnność

Gościnność jest niejako „marką” benedyktyńskich wspólnot. Również benedyktyni Mądrości Bożej praktykują i promują postawę gościnności. Bracia i siostry są zawsze gotowi przyjąć każdą osobę jak Chrystusa.

Śluby zakonne

Benedyktyni Mądrości Bożej praktykują trzy tradycyjne śluby monastyczne: stałości, obyczajów monastycznych i posłuszeństwa oraz dodatkowy charakterystyczny dla tej wspólnoty tj. ślub bezprzemocowego zaprowadzania pokoju.

Początek Wspólnoty w Polsce

Pierwszą osobą z Polski, która 19 września zostanie przyjęta do wspólnoty benedyktynów Mądrości Bożej jest ks. Tomasz Puchalski. Będzie to również początkiem historii tej wspólnoty w naszym kraju. Jeśli chcesz ją lepiej poznać, interesuje cię życie benedyktyńskie w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce, to napisz: prezbiter.rkk@gmail.com