Rozważanie o Duchu Świętym


Gdy słyszysz frazę „Duch Święty” i chcesz lepiej zrozumieć co ona oznacza, kim jest ten Duch, którego nazywamy świętym musimy otworzyć nasze biblie i nie powinniśmy mieć problemu ze znalezieniem pierwszej wzmianki – znajdziemy ją już na pierwszej stronie.

Nad bezładną pustką, chaosem i ciemnością, bezmiarem wód unosi się Duch Boży. Duch jakby gotowy na słowo Ojca rozpocząć cały akt stworzenia, gotowy „wystrzelić” swoją moc, która będzie tworzyć światło, ziemie, słońca, gwiazdy, ryby, zwierzęta na ziemi, pszczoły i mrówki, góry i oceany, w końcu samego człowieka. Ojciec mówi (słowo) i dzieje się nowe.

W biblii Duch Boży oznacza obecność Boga. Tam gdzie Duch tam sam Bóg. Hebrajskie słowo, które jest tu użyte to RUAH, przetłumaczone na grecki jako PNEUMA. (Warto tutaj zaznaczyć, że Ruah i Pneuma to gramatyczne formy żeńskie) Słowo to ma wiele znaczeń ale wspólnym ich mianownikiem jest Energia, jakaś twórcza moc. Najczęściej to słowo tłumaczymy jako tchnienie, powiew czy wiatr. To niewidzialna moc, która sprawia, że wszystko zaczyna istnieć, że wszystko się porusza, że żyje. Stąd w wyznaniu wiary Ducha Świętego nazywamy Ożywicielem – tym, który daje życie.

Duch towarzyszy każdej osobie, która ma w dziele stworzenia jakieś konkretne zadanie do wykonania. Duch towarzyszy Józefowi gdy ma tłumaczyć sny faraona. Bóg napełnił swoim Duchem Besalela (Wyjścia 35.30), zwykłego rzemieślnika i artystę aby wykonać Przybytek Boży i naczynia świątynne. Bóg obdarza Duchem Świętym proroków,którzy dzięki Duchowi prorokują.

Gdy po stworzeniu, ludzie popadli w grzech, odłączyli się od Boga. Duch nie mógł ich dłużej obdarzać życiem bo zwrócili się ku śmierci. Prorocy jednak zapowiadali, że Duch powróci by odnowić serca.

Co znaczy Odnowić?
Duch Boży ciągle tworzy coś nowego. Odnowa to przywrócić władzę Bogu, powrócić do niego. Grzech polega na tym, że sami chcemy sprawować władzę, do tego używamy imienia Bożego aby naszej władzy dodać boskiego charakteru. Wciąż znajdujemy powody bo robić tylko to co sami chcemy. Duch Święty był przez proroków obiecywany aby nas odnowić tzn przywrócić Bogu, by zdetronizować nas samych ale nie by nas upokorzyć ale by wejść w głębszą relacje z Bogiem, w relacje pełną miłości, pokoju i pojednania.

Jak nas odnowił Duch Święty?
Lata po zapowiedziach proroków przybywa na ziemie wcielony Bóg, Jezus Chrystus a Jego obecność od samego początku jest znakiem obecności Ducha Bożego. To Duch napełnił Marie i poczęła „z Ducha Świętego”. Duch zstąpił na Jezusa w czasie chrztu w Jordanie i to właśnie Duch Święty zstąpił na martwe ciało Jezusa w grobie i je ożywił. Jezus napełniony Duchem Świętym jest początkiem nowego stworzenia: uzdrawiał ludzi, wskrzeszał umarłych, wypędzał demony – oczyszczał świat z błędu, grzechu i tworzy go na nowo przez miłość. Po zmartwychwstaniu Jezus tchnął – Ruah – na uczniów i dał im Ducha Świętego. Otrzymali niesamowitą moc do odnawiania świata i wszystkie dary i talenty, które były im do tego potrzebne: uzdrawiali, mówili językami, głosili z mocą, nabrali odwagi, mądrości, zrozumieli co to wszystko znaczyło co mówił im Jezus. W NT mamy jakby dwa zesłania Ducha Świętego: w dniu zmartwychwstania i 50 dni po nim. Jest to jeden i ten sam dar zmartwychwstania. Do tej pory życiodajny Duch Boży był jakby udzielany na chwilę – do konkretnych zadań. Po zmartwychwstaniu Jezusa jest on cały czas w Kościele, bo wspólnota wierzących cały czas wykonuje zadanie Jezusa w Duchu Świętym – odnawia świat i przywraca go Bogu poprzez głoszenie Dobrej Nowiny i miłość.

Tak jak na samym początku historii, również dziś Duch Boży unosi się nad ciemnością, nad miejscami gdzie panuje grzech. Unosi się tam i jest obecny w ludziach, którzy Go przyjęli i zgodzili się by On ich napełniał. Obecność wierzących w Chrystusa i Ducha Świętego jest najlepszym lekarstwem na ciemność świata.

Co Duch Święty robi dziś?
To on sprawia, że otrzymujemy łaski paschalne – sakramenty = zbawienie. Przy każdym sakramencie wzywamy Ducha Świętego aby tchnął. Nad martwym chlebem i winem wołamy Ducha Świętego aby je ożywił, jak ożywił martwe ciało Jezusa – i robi to! Wołamy by nas ożywiał gdy jesteśmy martwi przez grzech – i robi to! Prosimy aby ożywiał gorliwość misyjną Kościoła i robi to – posyła małżeństwa, prezbiterów, diakonów, biskupów by głosili Chwałę zmartwychwstania i otwarte niebo! Wołamy o Ducha nad chorymi i umierającymi aby ich ożywiał i leczył – i robi to! Ożywia i leczy ciała i przede wszystkim ożywia i leczy wspólnotę z Bogiem przez sakramenty spowiedzi i namaszczenia chorych. Wołamy o niego gdy potrzebujemy Bożego życia – i robi to, daje nam je w chrzcie i bierzmowaniu.

Duch Święty to nie bezosobowa moc, energia – takiej nie da się wzywać, z taką nie można rozmawiać, takiej nie można zasmucić, taka nie może nam wyjaśniać dzieła Jezusa. Duch Święty to niewidzialna osoba pełna mocy, energii Boga, która wszystko stwarza i ożywia.

Wołajmy więc codziennie do Ducha Świętego, który w nas zamieszkuje, wołajmy w każdej sprawie bo każdy element naszego życia, jako chrześcijan jest czasem świadectwa – nasza codzienność – i ona może być czasem odnawiania. Zobaczcie Bóg swoim Duchem wypełniał nie tylko proroków ale i rzemieślników – każdy, kto chce się zgodzić aby uczestniczyć w Bożej kreatywności i dziele odnowy, i woła do Ducha Świętego otrzyma od Niego moc! Duch Święty daje radość, pokój, doświadczenie miłości. Jeśli wątpisz to zacznij go wzywać w modlitwie, powierzaj mu wszystko, otwórz swoje serce i umysł na Jego obecność. Właśnie w tym miejscu chce Ci obiecać, że jeśli otworzysz się na Ducha Świętego, jeśli masz prawdziwą wolę wiary i miłości wobec Boga i ludzi, nie boisz się nawrócić to Duch Święty zstąpi na Ciebie. A jeśli nadal masz obawy, nie wiesz jak się modlić to przyjdź do wspólnoty chrześcijan, którzy modlą się do Ducha Świętego, przyjdź do wspólnoty reformowanych katolików i poproś o modlitwę wstawienniczą, poproś o wyjaśnienie kim jest Duch Święty, poproś o modlitwę o wylanie Ducha Świętego – zapewniam Cię z całą pewnością i osobistym doświadczeniem, zaczną dziać się cuda w Twoim życiu!

Wołajmy więc: PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY!

Prezbiter Tomasz Puchalski