Ekumeniczni Katolicy i Luteranie pogłębiają współpracę.


W USA dzieją się niesamowite rzeczy!

Nasz biskup Franciszek Krebs wraz z przedstawicielami ECC (Ecumenical Catholic Communion – Ekumeniczna Wspólnota Katolicka, międzynarodowa organizacja do której należy Reformowany Kościół Katolicki w Polsce) spotkał się w Centrum Luterańskiego Synodu Rocky Mountain (USA) z przedstawicielami Ewangelicko Luterańskiego Kościoła Ameryki (ELCA), w tym z luterańskim biskupem Jimem Gonią.

Nasze Kościoły w wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych współdzielą miejsca kultu oraz współpracują na rzecz budowania jedności między chrześcijanami oraz dla sprawiedliwości społecznej. Spotkanie przedstawicieli tych dwóch tradycji chrześcijańskich miało służyć oficjalnemu pogłębieniu współpracy ekumenicznej. Ekumeniczni Katolicy (ECC) oraz Luteranie (ELCA) współpracują również w ramach Narodowej Rady Kościołów (odpowiednika Polskiej Rady Ekumenicznej) w USA.

Dotychczasowa współpraca doprowadziła do powstania Katolicko (Ekumeniczna Wspólnota Katolicka) – Luterańskiej (Ewangelicko Luterański Kościół Ameryki) Wspólnoty Św. Pawła. W tej jednej parafii gromadzą się i razem modlą ekumeniczni-katolicy oraz luteranie, z pełnym poszanowaniem własnych tradycji teologicznych i liturgicznych.

Link do Parafii Św. Pawła: https://www.facebook.com/StPaulLutheranCatholic/