Kalendarz Liturgiczny – WrzesieńWRZESIEŃ

Sobota 1
1 Kor 1,26-31 / Ps 33,12-15.20-21 / Mt 25,14-30
Rut, wyznawczyni
(zielony lub biały)

Niedziela 2
15. Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.
22. Niedziela w ciągu roku
Pwt 4,1-2.6-8 / Ps 15,2-5 / Jk 1,17-18.21b-22.27 / Mk 7,1-8.14-15.21-23
(zielony)

Poniedziałek 3
1 Kor 2,1-5 / Ps 119,97-102 / Łk 4,16-30
Grzegorza Wielkiego, biskupa Rzymu, reformatora
Febe, diakonki
(biały)

Wtorek 4
1 Kor 2,10b-16 / Ps 145,8-14 / Łk 4,31-37
Roberta Schumana, wyznawcy
(biały)

Środa 5
1 Kor 3,1-9 / Ps 33,12-15.20-21 / Łk 4,38-44
Teresy z Kalkuty, zakonnicy
(biały)

Czwartek 6
1 Kor 3,18-23 / Ps 24,1-6 / Łk 5,1-11
(zielony)

Piątek 7
1 Kor 4,1-5 / Ps 37,3-4.18-19.27-28b.39-40b / Łk 5,33-39
(zielony)

Sobota 8
Narodzenie Bogurodzicy
Mich 5,1-4a i/lub Rz 8,28-30 / Ps 13,6 /
Mt 1,1-16.18-23
(biały)

Niedziela 9
16. Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.
23. Niedziela w ciągu roku
Iz 35,4-7a / Ps 146,6-10 / Jk 2,1-5 / Mk 7,31-37
(zielony)

Poniedziałek 10
1 Kor 5,1-8 / Ps 5,5-8a.12 / Łk 6,6-11
Aleksandra Mienia, prezbitera i męczennika
(czerwony)

Wtorek 11
1 Kor 6,1-9a / Ps 149,1-6a.9b / Łk 6,12-19
(zielony)

Środa 12
1 Kor 7,25-31 / Ps 145,2-3.10-13b 45,11-12.14-17 / Łk 6,20-26
(zielony)

Czwartek 13
1 Kor 8,1b-7.11-13 / Ps 139,1-3.13-14.23-24 / Łk 6,27-38
Święto Poświęcenia Bazyliki Zmartwychwstania w Jerozolimie
(biały)

Piątek 14
UROCZYSTOŚĆ KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Lb 21,4-9 lub Flp 2,6-11 / Ps 78,1-2.34-38b.39 / J 3,13-17
(czerwony)

Sobota 15
1 Kor 10,14-22 / Ps 116,12-13.17-18 / Łk 6,43-49
(zielony)

Niedziela 16
17. Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.
24. Niedziela w ciągu roku
Iz 50,5-9a / Ps 116,1-6.8-9 / Jk 2,14-18 / Mk 8,27-35
(zielony)

Poniedziałek 17
1 Kor 11,17-26.33 / Ps 40,7-10.17 / Łk 7,1-10
Hildegardy z Bingen, mniszki
(biały)

Wtorek 18
1 Kor 12,12-14.27-31a / Ps 100,2-5 / Łk 7,11-17
Józefa z Kupertynu, zakonnika
(biały)

Środa 19
1 Kor 12,31-13,13 / Ps 33,2-5.12.22 / Łk 7,31-35
(zielony)

Czwartek 20
1 Kor 15,1-11 / Ps 118,2.4.16-17.28-29 / Łk 7,36-50
Henri Nouwena, prezbitera
(biały)

Piątek 21
Mateusza, apostoła i ewangelisty
Ef 4,1-7.11-13 / Ps 19,2-5b / Mt 9,9-13
(czerwony)

Sobota 22
1 Kor 15,35-37.42-49 / Ps 56,10-14 / Łk 8,4-15
(zielony)

Niedziela 23
18. Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.
25. Niedziela w ciągu roku
Mdr 2,1a.12.17-20 / Ps 54,3-6.8-9 / Jk 3,16-4,3 /
Mk 9,30-37
(zielony)

Poniedziałek 24
Przy 3,27-35 / Ps 15,2-5 / Łk 8,16-18
ROCZNICA PODPISANIA DEKLARACJI UTRECHCKIEJ
(zielony)

Wtorek 25
Przy 21,1-6.10-13 / Ps 119,1.27.30.34-35.44 / Łk 8,19-21
(zielony)

Środa 26
Przy 30,5-9 / Ps 119,29.72.89.101.104.163 / Łk 9,1-6
Kosmy i Damiana, lekarzy i męczenników
(czerwony)

Czwartek 27
Koh 1,2-11 / Ps 90,3-6.12-14.17 / Łk 9,7-9
Wincentego a Paulo, zakonnika
(biały)

Piątek 28
Koh 3,1-11 / Ps 144,1a.2abc.3-4 / Łk 9,18-22
(zielony)

Sobota 29
Świętych Archaniołów i Aniołów Bożych
Dn 7,9-10.13-14 i/lub Ap 12,7-12a / Ps 138,1-5 / J 1,47-51
(biały)

Niedziela 30
19. Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.
26. Niedziela w ciągu roku
Liczb 11,25-29 / Ps 19,8.10.12-14 / Jk 5,1-6 / Mk 9,38-43.45.47-48
(zielony)