Nabożeństwo Ekumeniczne i spotkanie z ks.Tiną Beardsley


Chrześcijaństwo to największa religia na świecie i równocześnie jedna z najbardziej różnorodnych. Duża cześć wyznań chrześcijańskich od wielu lat wspiera społeczność LGBT+, praktykuje błogosławieństwo związków osób tej samej płci lub równość małżeńską. Są bowiem przekonani, że Wspólnota, którą założył Jezus nikogo nie wykluczała, ale zachęcała, by przez wiarę i miłość przemieniać swoje życie.

Wiele osób LGBT+ oraz ich sojusznicy i sojuszniczki, to osoby wierzące, które swój pozytywny stosunek do odmiennej orientacji seksualnej czy identyfikacji płciowej czerpie m.in. z nauczania i przykładu Jezusa Chrystusa.

W niedzielę 12 sierpnia o godz. 12:00 zapraszamy do Centrum Grupy Stonewall przy ul. Jackowskiego 17/6 na nabożeństwo ekumeniczne – Liturgię Eucharystii sprawowaną przez ks. Tomasza Puchalskiego z Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce. Homilię wygłosi ks. Christina Beardsley z Kościoła Anglii (anglikańskiego)

Po nabożeństwie około godz. 13:00 zapraszamy wszystkie chętne osoby na spotkanie z ksiądz Christiną (Tiną) Beardsley, duchowną Kościoła Anglii (anglikańskiego), emerytowaną kapelan ds. opieki zdrowotnej oraz proboszcz parafii. Obecnie pomaga w Kościele Św. Jana w Fulham w Londynie. Ks. Tina od wielu lat zaangażowana jest w działania na rzecz pełnego włączenia osób LGBT+ w życie Kościoła Anglii. Jest główna konsultantką dokumentu episkopatu Kościoła Anglii dotyczących małżeństwa i seksualności. Jest autorką i współautorką wielu książek dotyczących wiary osób LGBT+, zwłaszcza osób transseksualnych. Obecnie współtworzy przewodnik, który ma pomagać duszpasterzom Kościoła anglikańskiego we włączaniu osób trans w życie parafii.

Serdecznie zapraszamy.