Odkryj tajemnice szczęścia.Bóg kocha człowieka, każdą i każdego z nas, dlatego chce naszego szczęścia, uświęcenia. Szatan, którego nazywamy „wrogiem człowieka”, chce czegoś przeciwnego. Chce człowieka upokorzyć, unieszczęśliwić, zniszczyć. Grzech nie obraża Boga, nie da się obrazić Tego, który jest Doskonały. Grzech jednak niszczy człowieka, zadaje śmiertelne rany, odbiera życie. Dlatego własnie każdy grzech wpływa na Boga, tak jak cierpienie dziecka wpływa na rodziców, którzy kochają swoje dziecko i troszczy się o nie.

Najskuteczniejszą walką z grzechem w naszym życiu jest pomnażanie dobra oraz modlitwa. Dzielenie dobra z innymi, miłosierdzie, uwalnia od zła i śmierci. Aby odzyskać godność, życie, radość, harmonie z Bogiem, ludźmi i całym stworzeniem bądźmy dla innych, kochajmy, bądźmy miłosierni. To jedyna skuteczna droga do wolności, droga, której uczy nas Jezus, Zbawiciel całego stworzenia.

Życie z Bogiem, bycie dobrym dla innych, modlitwy nie gwarantują nam wprawdzie, że na ziemi nie przytrafi nam się nieszczęście, gwarantują nam jednak, że w każdym nieszczęściu Bóg będzie nam towarzyszył, Jego aniołowie i święci w niebie będą nas wspierać i wyjdziemy z każdej trudności zwycięsko. Czyńcie dobro a ominie was zło oznacza, że zło nie będzie nad nami miało panowania ponieważ Bóg jest większy niż wszelkie zło, i przez swoją miłość ratuje nas od zła. Jeśli chcesz żyć szczęśliwie, nie obawiaj się trudności ale zawierzaj Bogu, opowiadaj Mu na modlitwie o trudnościach a On sam cię przez nie przeprowadzi. Szczęściem jest być przy Bogu, który jest źródłem wszystkiego co dobre.

Wówczas anioł Rafał wziął ich na stronę i powiedział im: „Uwielbiajcie Boga i wobec wszelkiej istoty żywej wysławiajcie Go za dobrodziejstwa, które wam wyświadczył, aby wielbiono Boga i wysławiano Jego imię! Wszystkim ludziom opowiadajcie o wielkich dziełach Bożych i nie wahajcie się Go wysławiać. Słuszną jest rzeczą zachowywać tajemnice króla, jednak dzieła Boga trzeba rozgłaszać i ze czcią wysławiać. Czyńcie dobro, a ominie was zło. Lepsza modlitwa w prawdzie czy jałmużna wynikająca ze sprawiedliwości niż bogactwo zdobyte nieprawością. Lepiej rozdawać jałmużnę, niż gromadzić złoto. Jałmużna ratuje od śmierci i oczyszcza z wszelkiego grzechu. Kto rozdaje jałmużnę, ten będzie żył długo. Ci, którzy popełniają grzech i dopuszczają się niesprawiedliwości, są wrogami własnego życia. Wyjawię wam całą prawdę, a nie zataję przed wami niczego. Przecież wyjaśniłem wam i powiedziałem, że królewskie tajemnice należy zachowywać, a dzieła Boga chwalebnie rozgłaszać. Tak więc, kiedy ty i Sara modliliście się, to ja zanosiłem wasze modlitwy przed majestat PANA. Tak samo, gdy grzebałeś zmarłych. Gdy więc nie wahałeś się wstać od zastawionego stołu i iść, aby pogrzebać zmarłego, wtedy właśnie ja zostałem posłany do ciebie, żeby cię wystawić na próbę.

Księga Tobiasza 12. 6-13