Czytania liturgiczne


II Niedziela Adwentu | 4 grudnia 2022

PIERWSZE CZYTANIE | Iz 11, 1-10

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Wyrośnie gałązka z pnia Jessego, wypuści się pęd z jego korzenia.

Spocznie na nim duch PANA, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch znajomości i bojaźni PANA.

Upodoba sobie bojaźń PANA. Nie będzie sądził z pozorów ani wyrokował według pogłosek, lecz sprawiedliwie będzie bronił biednych i według słuszności rozstrzygnie sprawy ubogich. Rózgą swoich ust porazi ziemię, a tchnieniem warg swoich uśmierci złoczyńców.

Sprawiedliwość będzie pasem na jego biodrach, a wierność pasem na jego lędźwiach!

Wtedy wilk będzie przebywał z owieczką, pantera ułoży się obok koźlęcia, cielę z lwem razem paść się będą, a mały chłopiec będzie je prowadził. Krowa z niedźwiedzicą żyć będą w przyjaźni, ich młode razem będą leżały, a lew, jak wół, jadać będzie słomę. Niemowlę bawić się będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii.

Nie będą wyrządzać zła ani krzywdy na całej mojej świętej górze. Bo znajomość PANA napełni ziemię jak wody wypełniają morze.

W tym dniu korzeń Jessego stać będzie jako znak dla ludów! Do niego narody się zwrócą o radę, a miejsce jego odpoczynku będzie pełne chwały.

Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

PSALM RESPONSORYJNY | Ps 72 (71), 1-2. 7-8. 12-13. 17 (R.: por. 7)

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Boże, przekaż Twój sąd Królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość *
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza, *
od Rzeki aż po krańce ziemi.

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, *
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Niech Jego imię trwa na wieki, *
jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.
Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią, *
niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia.

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

DRUGIE CZYTANIE | Rz 15, 4-9

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Siostry i bracia:

Co dawniej zostało napisane, zostało napisane dla naszej nauki, abyśmy zachowywali nadzieję dzięki wytrwałości i dzięki zachęcie Pism. A Bóg, który daje tę wytrwałość i zachętę, niech was także obdarzy wzajemnym zrozumieniem w zgodzie z Chrystusem Jezusem, abyście jednomyślnie, jednymi ustami, uwielbiali Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Dlatego przygarniajcie jedni drugich, jak i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Zapewniam was bowiem, że Chrystus stał się sługą obrzezanych w posłudze niezawodności Boga, aby potwierdzić obietnice dane ojcom, a poganie by wielbili Boga za zlitowanie się, jak jest napisane: „Dlatego będę Cię wysławiał wśród pogan i opiewał Twoje imię”.

Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

AKLAMACJA | Łk 3, 4. 6

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA | Mt 3, 1-12

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i nawoływał na judejskiej pustyni, mówiąc: „Nawróćcie się, bo blisko już jest królestwo niebieskie”. On właśnie był tym zapowiedzianym poprzez proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustkowiu: „Przygotujcie drogę Pana, wyrównajcie Jego ścieżki”.

Jan miał odzienie z wielbłądziej sierści, a na swych biodrach skórzany pas. Jego pokarmem były szarańcze i polny miód.

Przychodziła do niego wtedy Jerozolima, i cała Judea, i cały region Jordanu. Przyjmowali od niego chrzest w wodach Jordanu i wyznawali swoje grzechy.

Kiedy zobaczył, że do jego chrztu przystępuje wielu faryzeuszów i saduceuszów, powiedział im: „O pomiocie żmij, kto was ostrzegł, by uciekać od zbliżającego się gniewu? Wydajcie zatem owoc godny nawrócenia! Nie sądźcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”. Zapewniam was bowiem, że Bóg potrafi z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już leży siekiera przy pniu tych drzew. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i do ognia wrzucone.

Ja was chrzczę w wodzie dla nawrócenia, a Ten idący za mną mocniejszy jest ode mnie. Nie jestem godny, by nieść Jego sandały. On was ochrzci w Duchu Świętym i w ogniu. Ma On w swym ręku szuflę do wiania. Dokona oczyszczenia na swoim klepisku i zbierze swoje ziarna w swoim spichrzu, a plewy spali ogniem nieugaszonym”.

Oto słowo Pańskie.