Czytania liturgiczne


8. Niedziela po Pięćdziesiątnicy | 16. Niedziela w ciągu roku | 18 lipca 2021

PIERWSZE CZYTANIE | Jr 23, 1-6
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
„Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska” – wyrocznia PANA.
Dlatego tak mówi PAN, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy pasą mój lud: „To wy rozproszyliście moje owce, wypędziliście je i nie troszczyliście się o nie. Dlatego dotknę was karą za wasze złe czyny – wyrocznia Pana.
Ja sam zgromadzę resztę moich owiec ze wszystkich krajów, dokąd je wypędziłem, i przyprowadzę je na pastwisko. Będą płodne i rozmnożą się. Ustanowię nad nimi pasterzy, aby je paśli. Już nie będą się bały i nie będą gubić się ze strachu – wyrocznia PANA.
Wyrocznia PANA: Oto nadchodzą dni, gdy wzbudzę Dawidowi odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, działając roztropnie. Będzie stał na straży sprawiedliwości i prawa w kraju. Za dni jego panowania Juda będzie zbawiony, Izrael zaś będzie mieszkał bezpiecznie. Takie jest imię, którym będą go nazywać: „PAN naszą sprawiedliwością”.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

PSALM RESPONSORYJNY | Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1)
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć *
na zielonych pastwiskach.
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska *
są moją pociechą.
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
a kielich mój pełny po brzegi.
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

DRUGIE CZYTANIE | Ef 2, 13-18
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Siostry i bracia:
Teraz natomiast jesteście w Chrystusie Jezusie! Wy niegdyś będący daleko znaleźliście się blisko dzięki krwi Chrystusa!
A On jest naszym pokojem, bo z dwóch uczynił jedno, zburzył mur rozdzielenia, to jest wrogość, dzięki swojemu ciału i zniósł prawo nakazowe z jego zarządzeniami, aby, wprowadzając pokój, stworzyć w sobie z dwóch jednego, nowego człowieka i obu pojednać w jednym ciele z Bogiem poprzez krzyż, usuwając dzięki niemu ową wrogość.
Gdy przyszedł, ogłosił pokój wam daleko i pokój tym blisko, bo za Jego pośrednictwem jedni i drudzy mamy w jednym Duchu dostęp do Ojca.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

AKLAMACJA | J 10, 27
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA | Mk 6, 30-34
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Zebrali się znowu apostołowie przy Jezusie i opowiedzieli Mu o wszystkim, co robili i jak nauczali. Odezwał się do nich: „Chodźcie tylko wy sami na jakieś ustronne miejsce i odpocznijcie trochę”. Wielu bowiem przychodziło i odchodziło, tak że oni nie mieli czasu nawet zjeść czegoś.
Odpłynęli sami łodzią na miejsce ustronne. Zauważono ich jednak odpływających i wielu ich wyśledziło. Pobiegli tam gromadnie pieszo z wszystkich miast i nawet ich wyprzedzili.
Kiedy wysiadł, zobaczył już wielu ludzi. Wzruszył się nimi, bo byli niby owce nie mające pasterza. Zaczął ich długo nauczać.
Oto słowo Pańskie.