Czytania liturgiczne


18. Niedziela po Pięćdziesiątnicy | 26. Niedziela w ciągu roku | 26 września 2021

PIERWSZE CZYTANIE | Lb 11, 25-29
Czytanie z Księgi Liczb
Wtedy PAN zstąpił w chmurze i rozmawiał z nim. Wziął ducha, który był w nim i przekazał go tym siedemdziesięciu starszym. A kiedy duch na nich spoczął, zaczęli prorokować. Ale to nie powtórzyło się więcej.
Dwóch mężczyzn pozostało jednak w obozie. Jeden z nich nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo chociaż nie przybyli do Namiotu, należeli jednak do wezwanych. Ich również ogarnęło w obozie natchnienie prorockie.
Przybiegł pewien młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: „Eldad i Medad prorokują w obozie”. Jozue, syn Nuna, który od młodości służył Mojżeszowi, powiedział: „Mojżeszu, mój panie, zabroń im tego!”. Ale Mojżesz odrzekł: „Czy jesteś o mnie zazdrosny? Oby tak cały lud PANA prorokował! Oby PAN udzielił mu swojego ducha!”.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

PSALM RESPONSORYJNY | Ps 19 (18), 8 i 10. 12-14 (R.: por. 9a)
Refren: Nakazy Pana są radością serca.
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Bojaźń Pańska jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
Refren: Nakazy Pana są radością serca.
Zważa na nie Twój sługa *
i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.
Kto jednak widzi swoje błędy? *
Oczyść mnie z błędów, które są dla mnie skryte.
Refren: Nakazy Pana są radością serca.
Także od pychy broń swojego sługę, *
by nie panowała nade mną.
Wtedy będę bez skazy *
i wolny od wielkiego występku.
Refren: Nakazy Pana są radością serca.

DRUGIE CZYTANIE | Jk 5, 1-6
Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła
A teraz wy, bogaci: Zacznijcie lamentować, płacząc z powodu bliskich już udręk. Zbutwiało wasze bogactwo, szaty wasze przez mole są zjedzone, wasze złoto i srebro zaśniedziało, a śniedź ich będzie przeciw wam świadkiem i jak ogień trawić będzie wasze ciało. Taki oto skarb zgromadziliście sobie w dniach ostatnich!
Oto zapłata robotników, którzy wasze pola skosili, z krzykiem się upomina, bo wy im jej odmówiliście. Wołania żniwiarzy już dotarły do uszu Pana zastępów. Zaznaliście rozkoszy na ziemi i żyliście w zbytkach, w dniu rzezi tuczyliście swoje serca, wydaliście wyrok skazujący, zabiliście sprawiedliwego – nie stawia wam oporu.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

AKLAMACJA | J 17, 17ba
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA | Mk 9, 38-43. 45. 47-48
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Odezwał się do Niego Jan: „Nauczycielu, zobaczyliśmy kogoś, jak w Twoje imię usuwa demony. Zabranialiśmy mu więc, bo nie chodził z nami”.
Jezus rzekł: „Nie zabraniajcie mu. Nie ma takiego, kto by uczynił cud w moje imię i zaraz by o mnie potrafił źle mówić. Kto nie jest przeciwny nam, jest po naszej stronie.
Kto napoi was choćby kubkiem wody z tej racji, że należycie do Chrystusa, ten – tak właśnie mówię wam – nie straci swojej zapłaty.
Jeżeli ktoś zgorszy jednego z tych małych, wierzących we mnie, lepiej by było dla niego, gdyby wielki kamień od żaren zawisnął u jego szyi i rzucony by został do morza.
Jeśli twoja ręka byłaby ci powodem grzechu, odrąb ją! Lepiej jest dla ciebie, abyś wszedł do życia jako ułomny, niż abyś mając obie ręce, musiał odejść do piekła, do ognia nie dającego się ugasić. Jeśli twoja noga byłaby ci powodem do grzechu, odrąb ją! Lepiej jest dla ciebie, abyś wszedł do życia jako beznogi, niż abyś mając obie nogi został wrzucony do piekła. Również jeśli twoje oko byłoby ci powodem do grzechu, wyłup je! Lepiej jest dla ciebie, abyś wszedł do królestwa Bożego jednooki, niż abyś mając dwoje oczu został wrzucony do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie daje się ugasić”.
Oto słowo Pańskie.