Nasza wiara


Jesteśmy Kościołem otwartym na świat i współczesnego człowieka, ale też trwającym w przeżywaniu autentycznie katolickiej wiary, zgodnie z zasadą św. Wincentego z Lerynu: Trzymamy się tego, co wszędzie, co zawsze, co przez wszystkich było wyznawane, to jest bowiem prawdziwie i rzeczywiście katolickie.

Nasz Kościół wywodzi się z ruchu starokatolickiego, który jest związany z pragnieniem wielu chrześcijan – katolików, by w miarę możliwości odnowić współczesny Kościół – wspólnotę modlitwy, relacji, wzajemnej służby, bliskości i świadectwa życia – na wzór Kościoła pierwszych wieków.

Kościoły tradycji starokatolickiej wyłoniły się w roku 1870 po ogłoszeniu przez Watykan dogmatu o nieomylności papieża w kwestiach wiary i moralności.  Starokatolicy od początku pragnęli przywrócenia ustroju Kościoła w którym duchowni i świeccy mają głos, tak samo jak w starożytnym Kościele, gdzie biskup, który powinien być blisko wiernych, jest też przez nich wybierany i im przewodzi wraz z prezbiterami i diakonami.

Nasz Kościół od samego początku jest ekumeniczny, czyli poszukujący drogi pojednania między chrześcijanami. Wynika to z przekonania, które wyraził św. Augustyn z Hippony (+430), że jako chrześcijanie musimy być zjednoczeni w kwestiach podstawowych i fundamentalnych dla świadectwa naszej wiary, w rzeczach drugorzędnych możemy się różnić, ale we wszystkim mamy zachowywać miłość i miłosierdzie. Pragniemy, by nasz Kościół był przyjazny, otwarty i służył każdemu.

Filarami naszego Kościoła są:
Słowo Boże – osobowe czyli Jezus Chrystus oraz głoszone przez Kościół i zapisane w Biblii.
Wspólnota – konkretna grupa osób, które mając relacje ze sobą nawzajem, wspólnie żyją relacją z Bogiem.
Liturgia – w której wspólnota przeżywa swoje spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem w słowie Bożym i sakramentach.

Mamy nadzieję, że znajdziesz pośród nas swoje miejsce.