Zwiastowanie Pańskie


Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to jedno z najpiękniejszych świąt Kościoła. Wspominamy chwilę, w której nastąpiło wcielenie Słowa w ciało Bogurodzicy. Jej wolna zgoda pozwoliła Bogu stać się człowiekiem. To wydarzenie przypomina nam, że nasz Bóg jest bogiem szanującym naszą wolność a nasza współpraca z Nim, to najlepszy sposób zmieniania swojego życia i zmieniania całego świata.

W czasie Liturgii Eucharystii w Poznaniu będziemy się modlić w sposób szczególny o przemianę serc wszystkich osób, które mogą zatrzymać wojnę w Ukrainie, aby zaprzestano rozlewu krwi. Tylko serca, które otworzą się na Boga będą mogły powstrzymać wojnę, niesprawiedliwość i wrogość.