Zgromadzenie Kościoła 2017


16 wrześnie 2017 roku odbędzie się kolejne Zgromadzenie Kościoła. Świeccy oraz duchowni Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce zgromadzą się aby omówić bieżące sprawy Kościoła, zastanowić się nad celami na najbliższy czas oraz podsumować dotychczasową działalność.

Hasłem zgromadzenia są słowa z Pierwszego listu do Koryntian 13,7: Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost – Bóg.

W Zgromadzeniu Kościoła mogą wziąć udział wszystkie członkinie i członkowie wspólnot i misji Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce.

Tegoroczne zgromadzenie zajmować się będzie m.in. zaangażowaniem świeckich w życia Kościoła, omówimy stan rejestracji Kościoła w MSWiA oraz rejestracji Stowarzyszenia Reformowanych Katolików, rolą spowiedzi indywidualnej w duszpasterstwie oraz wspólnych postów. Do dnia zgromadzenia świeccy oraz duchowni mogą do Rady Kościoła nadsyłać propozycje spraw do omówienia przez zgromadzenie.

Po zakończeniu zgromadzenia wszyscy jego uczestnicy i uczestniczki są zaproszeni do udziału w Nocy Świątyń, która odbywać się będzie po raz drugi w Poznaniu, w tym m.in. w kaplicy reformowanych katolików.

Zgromadzenie zakończy się w niedzielę 17 września Liturgią Eucharystii w czasie której do poznańskiej parafii zostanie przyjęta nowa członkini.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.