Zgromadzenie Kościoła – podsumowanie


W sobotę 16 września odbyło się w Poznaniu kolejne Zgromadzenie Kościoła. Przedstawiciele lokalnych wspólnot omówili ważne kwestie związane z duszpasterstwem oraz funkcjonowaniem Kościoła. Wybrano również nowych reprezentantów świeckich do Rady Kościoła.

W części duszpasterskiej, reprezentanci zajęli się m.in. wnioskiem jednego ze świeckich członków Kościoła na temat spowiedzi indywidualnej. Podjęto decyzję, że nie będą wprowadzane zmiany w praktyce sakramentu pojednania jednak będziemy zachęcać aby członkowie Kościoła posiadali Kierowników Duchowych, którymi mogą być osoby zarówno wyświęcone jak i świeckie, posiadające odpowiedni autorytet.
Zgromadzenie podjęło również decyzję dotyczącą praktykowania wspólnotowego postów.  Raz w miesiącu cały Kościół obowiązywać będzie post, polegający na aktywnym oddaniu czasu dla innych, bądź rezygnacji z czegoś w intencjach zebranych i ogłaszanych dla całego Kościoła. Obowiązywać on będzie również w Okresie Przygotowania Paschalnego w każdy piątek oraz w Środę Popielcową i od Liturgii Wieczerzy Pańskiej do Wigilii Paschalnej. Posty nie obowiązują w Okresie Wielkanocnym. Dzień postny rozpoczyna się i kończy, zgodnie ze zwyczajem liturgicznym, wraz z zachodem słońca.

Zgromadzenie zajęło się również m.in. kwestią członków i członkiń, którzy od dłuższego czasu nie praktykują w lokalnych wspólnotach. Nowa Rada Kościoła ma się zająć wypracowaniem sposobów działania dla próby aktywizacji tych osób oraz jasnego określenia ich statusu wobec Wspólnot.

Ostatnim punktem Zgromadzenia było wybranie świeckich reprezentantów Izby Świeckich do Rady Kościoła. Do tej pory funkcję tę pełnili Pan Łukasz Nowicki oraz Pani Paulina Dolatowska. Zastąpieni zostali przez Pana Przemysława Starostę, który równocześnie został Przewodniczącym Izby Świeckich, oraz Panią Anne Szymkowiak. Odpowiedzialnym za finanse został wybrany Pan Artur Klimaszewski.

 • Obecny skład Rady Kościoła to:
  Prezbiter Tomasz Puchalski
  Diakon Dobromił Kozłowski
  Diakon Przemysław Cichosz
  Przemysław Starosta
  Anna Szymkowiak