Zakończył się Synod Kościoła


W dniach 22-23 sierpnia 2020 roku odbył się w Poznaniu Synod Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce.  Delegatami i delegatkami na Synod byli członkowie i członkinie Kościoła ze wszystkich lokalnych wspólnot, podzieleni na Izbę Duchownych (4 delegatów pod przewodnictwem prezbitera Przemysława Cichosza) oraz Izbę Świeckich (24 delegatów pod przewodnictwem Artura Klimaszewskiego).

Pierwszego dnia Synod obradował nad dwunastoma Uchwałami dotyczącymi przyszłości Kościoła i wyznaczającymi formalne ramy kluczowych sfer jego funkcjonowania. 

Synod przyjął uchwałę z propozycją umowy współpracy z Ecumenical Catholic Communion (ECC), uchwałę ws. zasad posługi Biskupa Kościoła w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce oraz jej ewaluacji a także uchwałę zawierającą procedurę wyboru Biskupa Kościoła. W związku z przyjętymi uchwałami Synod Kościoła zdecydował się na wybór Biskupa Kościoła spośród zgłoszonych przez członków synodalnej Izby Świeckich czterech kandydatów: prezbitera Przemysława Cichosza, diakona Dobromiła Kozłowskego, prezbitera Bartłomieja Pępka oraz prezbitera Tomasza Puchalskiego.

Decyzją obu izb synodalnych na urząd Biskupa Kościoła powołany został prezbiter Tomasz Puchalski, dotychczasowy Archidiakon Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce oraz Proboszcz Parafii pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego w Poznaniu.

Synod powołał także nową Radę Kościoła, złożoną z nowowybranego Biskupa Kościoła, który należy do niej z urzędu, jednego członka synodalnej Izby Duchownych oraz przedstawicielek synodalnej Izby Świeckich. Członkami Rady Kościoła tym samym zostali: biskup-elekt Tomasz Puchalski, prezbiter Przemysław Cichosz, Anna Krystowczyk i Dorota Łodziak.

Nowa Rada Kościoła. Od lewej: Tomasz Puchalski, Anna Krystowczyk, Przemysław Cichosz, Dorota Łodziak.

Pozostałe Uchwały przyjęte przez Synod regulują następujące aspekty działalności Kościoła: tworzenie misji i kierowanie nimi, finanse kościelne, nauczanie i ewangelizacja oraz sprawowanie liturgii. 

Wszystkie uchwały przyjęte przez Synod zostały przygotowane przez przedsynodalne grupy robocze, które pracowały nad nimi od połowy maja 2020 roku.

Drugiego dnia Synodu przyjęte Uchwały zostały podpisane zgodnie ze Statutem Kościoła przez dotychczasowego Archidiakona. Nastąpiło także wprowadzenie w urząd Biskupa Kościoła oraz Rady Kościoła, którym zgromadzeni członkowie i członkinie Synodu udzielili błogosławieństwa. W przekazaniu urzędu nowej Radzie Kościoła uczestniczyła Paulina Dolatowska – przedstawicielka ustępującej Rady Kościoła z ramienia synodalnej Izby Świeckich.

W obydwa dni Synodu sprawowana była Liturgia Eucharystii. W sposób szczególny modliliśmy się o łaskę Ducha Świętego dla Synodu i rozpoznanie przez Synod woli Boga dla Kościoła oraz za cały Reformowany Kościół Katolicki w Polsce.

Kolejny regularny Synod zaplanowany jest na 2022 rok.

Aleksandra Jarosz, Tomasz Puchalski