Zakończył się Synod ECC


synod25 Października 2012 zakończył się Święty Synod Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej (ECC), której częścią jest Reformowany Kościół Katolicki w Polsce. Synod obradował w mieście Orange w Kalifornii. W Synodzie udział wzięło ponad 160 przedstawicieli parafii oraz gości. Wspólnoty europejskie reprezentowane były m.in. przez ks. Christiana Blankensteina z Wiednia oraz ojca Tony’ego de Meulder’a z Heeswijk w Holandii (Augustiańska Wspólnota Dobrego Pasterza). Jednym z najważniejszych zadań synodu było wybranie nowego Przewodniczącego Biskupa dla całej Wspólnoty Kościołów. Ponownie został nim biskup Peter Elder Hickman z parafii św. Mateusza w Orange. Wybrano również nową przewodniczącą Izby Świeckich, którą została Carla Altepeter. Wiceprzewodniczącą została Bonnie Fraser. Przewodniczącym Izby Proboszczów została ks. Kedda Keough z parafii Emaus w Olimpi, WA. Wiceprzewodniczącym został ks. Scott Jenkins z parafii Świętej Rodziny w Aurorze, Kolorado. W czasie Synodu odbyło się wiele dyskusji, warsztatów i prezentacji m.in. na temat rozwoju wspólnot w Europie.

Synod Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej, który spotyka się co dwa lata jest najwyższym organem zarządzającym całą Wspólnotą Kościołów. Gromadzi się pod przewodnictwem Biskupa Przewodniczącego a w jego skład wchodzą wszyscy biskupi pełniący urząd w lokalnych Kosciołach, członkowie Izby Świeckich oraz Izby Proboszczów a także delegaci wszystkich lokalnych wspólnot parafialnych. Wspólnotę z Polski reprezentował ks. Christian z Wiednia oraz ojciec Tony z Heeswijk.