Wspomnienie Św. Jordana


jordan2 czerwca Reformowany Kościół Katolicki w Polsce wspomina Pierwszego Biskupa na naszych ziemiach – Jordana. Jest postacią, o której nie wiemy wiele ale wiemy wystarczająco dużo aby uznać go, za prawdziwego następce apostołów. 

Jordan był biskupem – misjonarzem wysłanym do Polski aby ewangelizować naszych przodków w czasach Mieszka I, którego też miał ochrzcić. Jego stolicą biskupią był Poznań.

Historycy doszukują się pochodzenia Biskupa Jordana w kilku miejscach, które dziś są terenami m.in. Belgii, Włoch, Czech i Niemiec. Prawdopodobnie był benedyktyńskim mnichem. To przeważnie uczniowie św. Benedykta zajmowali się ewangelizacją ludów Europy Północnej, wymienić można takich świętych benedyktynów jak Święty Wilibrord, biskup Utrechtu i patron starokatolików, Święty Wojciech, pierwsi polscy Bracia Męczennicyczy Święty Bruno z Kwerfurtu.

W zapisach historycznych (Kronika Thietmara) zachowała się wiadomość, że Biskup Jordan „wiele się z nimi (tj. poddanymi Mieszka) napocił, zanim niezmordowany w wysiłkach nakłonił ich słowem i czynem do uprawy winnicy Pańskiej.”

W średniowiecznej Europie powszechną była praktyka, że pierwszy biskup danego Kościoła lokalnego uznawany był za świetego. W Polsce tak się nie stało i za głownego Patrona uznano Wojciecha – Adalberta a powodem był fakt, że męczennicy według „in odore sanctitatis” byli uznawani za „ważniejszych” świetych, najprawdopodobniej również znaczną rolę odegrały względy polityczne.

Dziś jako reformowani-katolicy chcemy przywrócić pamięć o Biskupie Jordanie do czego zobowiązuje nas autor Listu do Hebrajczyków gdzie czytamy w rozdziale 13 wersy 7-8:Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę! Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.

To własnie Biskup Jordan razem z duchownymi, którzy pomagali w misji doprowadzili naszych słowiańskich przodków do światła wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Zbawcę. Chcemy, wspominając pierwszego biskupa Poznania i Polski, dziękować Bogu Ojcu za wiarę, która od Jezusa i Apostołów, przez wielu świętych misjonarzy dotarła również do nas. Wierzymy, że święty Jordan znajduje się w niebie i modli się za nas. Jego wspomnienie liturgiczne obchodzimy 2 czerwca.

Dzisiejsze wspomnienie jest też szczególnym dniem modlitwy za nasza misję w Krakowie, za która odpowiada akolita Dariusz Grochocki – pamiętajcie o nim i jego posłudze na Południu Polski. 

  • Wszechmogący, Miłosierny i Dobry Boże, w Twojej łaskawości posłałeś do naszych przodków Świętego Jordana, biskupa, prosimy Cię aby w nas zawsze była gorliwość głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie. Niech twoja potężna moc strzeże nasza krakowską misję i wszystkich z nią związanych obdarza pokojem i bezpieczeństwem na drodze do pełni w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje we wspólnocie Ducha Świętego, Bóg, na wieki wieków. Amen.