Wspomnienie Św. Efrema Syryjczyka.


Święty Efrem, diakon kościoła syryjskiego, był jednym z największych poetów chrześcijaństwa. Pozostawił po sobie wiele hymnów które do dziś
stanowią perły chrześcijańskiej sztuki słowa. Często przebywał w odosobnieniu poświęcając się modlitwie i ascezie wzorem Ojców Pustyni, co jednak nie przeszkadzało mu rozwijać działalności homiletycznej, charytatywnej i edukacyjnej na terenie swojej diecezji. Często rozpoczynamy naszą liturgię eucharystyczną modlitwą Królu Niebieski, autorstwa św. Efrema.

Serdecznie zapraszamy na Liturgię, w czasie której uwielbimy Boga i podziękujemy Mu za Św. Efrema Syryjczyka w piątek 10.06 o godz. 19.00. Będziemy też modlić się za Kościół w Syrii.

  • Św. Efremie, harfo Ducha Świętego, módl się za nami!

Efrem