Wspomnienie Doroty Stang


12 lutego Reformowany Kościół Katolicki w Polsce wspomina jedną ze swoich patronek, męczennice, siostrę Dorotę Stang.

Urodziła się w 1931r. w Dayton, Ohio, USA, była misjonarka w Brazylii i siostrą w zgromadzeniu Notre Dame de Namur. Siostra Dorota praz 22 lat broniła przed zagładą tropikalne lasy Amazonii – płuca Ziemi. Stawała w obronie ubogich rolników i Indian. Wyrąb lasów tropikalnych w celu sprzedaży cennych gatunków drewna oraz przygotowania wielkich obszarów pod hodowlę bydła i uprawę soi powoduje nasilenie efektu cieplarnianego i zagraża życiu na Ziemi.

Została zamordowana 12 lutego 2005 roku w osadzie ubogich Boa Esperanza pod Anapu w stanie Para, w Brazylii, jako ofiara zamachu przeciwników jej działalności na rzecz ochrony środowiska i praw człowieka. Siostra Dorothy broniła przyrody oraz lokalnej ludności ponieważ głęboko wierzyła, że człowiek jest odpowiedzialny za stworzenie, które ofiarował Stwórca. Wierzyła, że człowiek ma prawo korzystać z dóbr naturalnych ale nie je wykorzystywać w sposób zagrażający komukolwiek – i lokalnej ludności, która była wypędzana z domów a nawet mordowana oraz wszystkim mieszkańcom Ziemi poprzez niebezpieczne zmiany klimatu, zniszczenie lasów tropikalnych i dewastację ziemi.

Na tydzień przed śmiercią skarżyła się, że grożono jej śmiercią. W ostatnich minutach życia siostra Dorothy wyjęła Pismo Święte i zaczęła modlić się za swoich oprawców. Modlitwę przerwał strzał w głowę. Pośmiertnie została uczczona Nagrodą Praw Człowieka ONZ.

Ojcze Niebieski, który stworzyłeś świat i troszczysz się o człowieka. Ty przez siostrę Dorothy pokazałeś nam, że zaangażowanie na rzecz środowiska naturalnego i najuboższych jest naszym chrześcijańskim i ludzkim obowiązkiem. Prosimy Cię o zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych aby nikt nie był przy tym poszkodowany. Błogosław też wszystkim, którzy inspirując się życiem siostry Dorothy pragną dbać o środowisko naturalne. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, we wspólnocie Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.